نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریه


31 - عنوان: بهار 92

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 21 ، شمـاره 1 ، بهـار 1392

تعداد مقالات: 8 دوره: 21 شماره: 1 1/2/1392
32 - عنوان: زمستان 91

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 20 ، شمـاره 4 ، زمستان 1391

تعداد مقالات: 7 دوره: 20 شماره: 4 1/12/1391
33 - عنوان: پاییز 91

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 20 ، شمـاره 3 ، پاییز 1391

تعداد مقالات: 8 دوره: 20 شماره: 3 15/9/1391
34 - عنوان: تایستان 91

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 20 ، شمـاره 2 ، تابستان 1391

تعداد مقالات: 8 دوره: 20 شماره: 2 30/6/1391
35 - عنوان: بهار 91

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 20 ، شمـاره 1 ، بهـار 1391

تعداد مقالات: 9 دوره: 20 شماره: 1 1/2/1391
36 - عنوان: زمستان 90

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 19 ، شمـاره 4 ، زمستان 1390

تعداد مقالات: 8 دوره: 19 شماره: 4 1/12/1390
37 - عنوان: پاییز 90

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 19 ، شمـاره 3 ، پاییز 1390

تعداد مقالات: 9 دوره: 19 شماره: 3 1/10/1390
38 - عنوان: تابستان 90

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 19 ، شمـاره 2 ، تابستان 1390

تعداد مقالات: 11 دوره: 19 شماره: 2 1/7/1390
39 - عنوان: بهار 90

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 19 ، شمـاره 1 ، بهـار 1390

تعداد مقالات: 9 دوره: 19 شماره: 1 1/4/1390
40 - عنوان: زمستان 89

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 18 ، شمـاره 4 ، زمستان 1389

تعداد مقالات: 10 دوره: 18 شماره: 4 1/12/1389
41 - عنوان: پائیز 89

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 18 ، شمـاره 3 ، 1389

تعداد مقالات: 11 دوره: 18 شماره: 3 1/9/1389
42 - عنوان: تابستان 89

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهشی دوره 18 ، شمـاره 2 ، 1389

تعداد مقالات: 14 دوره: 18 شماره: 2 1/6/1389
43 - عنوان: بهار 89

نشریه جراحی ایران فصلنامة علمـی ـ پژوهشی دوره 18 ، شمـاره 1 ، 1389

تعداد مقالات: 13 دوره: 18 شماره: 1 30/1/1389
44 - عنوان: زمستان 88

نشریه جراحی ایران فصلنامه علمـی ـ پژوهش دوره 17 ، شمـاره 4 ، زمستان 1388

تعداد مقالات: 14 دوره: 17 شماره: 4 15/12/1388
45 - عنوان: پاییز 88

نشريه جراحي ايران فصلنامة علمـي ـ پژوهشي دوره 17 ، شمـاره 3 ، پائيز 1388

تعداد مقالات: 13 دوره: 17 شماره: 3 10/9/1388

1 - 2 - 3 - 4


بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور