نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریه


46 - عنوان: تابستان 88

نشريه جراحي ايران فصلنامة علمي ـ‌ پـژوهشي دورة هفدهـم ـ شمـارة 2 ـ تابستان 1388

تعداد مقالات: 15 دوره: 17 شماره: 2 10/6/1388
47 - عنوان: بهار 88

نشريه جراحي ايران فصلنامة علمـي ـ پژوهشي دوره 17 ، شمـاره 1 ، 1388

تعداد مقالات: 14 دوره: 17 شماره: 1 11/2/1388
48 - عنوان: زمستان 87

نشريه جراحی ايران، دوره شانزدهـم ـ شمـاره 4 ـ زمستان 1387

تعداد مقالات: 15 دوره: 16 شماره: 4 1/12/1387
49 - عنوان: پائيـز 87

نشريه جراحي ايران فصلنامة علمي ـ‌ پـژوهشي دورة شانزدهـم ـ شمـارة 3 ـ پائيـز 1387

تعداد مقالات: 14 دوره: 16 شماره: 3 29/7/1387
50 - عنوان: تابستان 87

نشريه جراحی ايران فصلنامه علمی ـ‌ پـژوهشی دوره شانزدهـم ـ شمـاره 2 ـ تابستان 1387

تعداد مقالات: 15 دوره: 16 شماره: 2 1/6/1387
51 - عنوان: بهار 87

نشريه جراحي ايران فصلنامه علمی ـ‌ پـژوهشی دوره شانزدهـم ـ شمـاره 1 ـ بهـار 1387

تعداد مقالات: 18 دوره: 16 شماره: 1 1/3/1387
52 - عنوان: زمستان 86

نشريه جراحي ايران فصلنامة علمي ـ‌ پـژوهشي دورة پانزدهـم ـ شمـارة 4 ـ زمستان 1386

تعداد مقالات: 14 دوره: 15 شماره: 4 11/10/1386
53 - عنوان: پاييز 86

نشريه جراحي ايران فصلنامة علمي ـ‌ پـژوهشي دورة پانزدهـم ـ شمـارة 3 ـ پائيـ‍ز 1386

تعداد مقالات: 17 دوره: 15 شماره: 3 9/7/1386
54 - عنوان: تابستان 86

نشريه جراحي ايران فصلنامة علمي ـ‌ پـژوهشي دورة پانزدهـم ـ شمـارة 2 ـ تابستان 1386

تعداد مقالات: 19 دوره: 15 شماره: 2 10/4/1386
55 - عنوان: بهار 86

نشريه جراحي ايران فصلنامة علمي ـ‌ پـژوهشي دوره پانزدهـم ـ شمـاره 1 ـ بهـار 1386

تعداد مقالات: 17 دوره: 15 شماره: 1 11/2/1386

1 - 2 - 3 - 4


بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور