نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پائيـز 87
عنوان به فارسی: بررسی میان مدت میزان فراوانی عوارض جراحی سینوس پایلونیدال به روش لیمبرگ فلپ

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 50      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سینوس پایلونیدال، یک بیماری شایع می‌باشد که بیشتر افراد جوان را درگیر می‌کند. این بیماری با روش‌های مختلف جراحی (باز-بسته) درمان می‌گردد. روش جراحی ایده‌ال باید کمترین میزان عود و کمترین مدت زمان بستری در بیمارستان را داشته، بیشترین سود را به بیمار برساند. هدف این مقاله، گزارش تجربه ما در مورد روش لیمبرگ فلپ در درمان سینوس پایلونیدال و مقایسه با تجربیات مراکز دیگر در دنیا می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه که یک مطالعه مشاهده‌ای ـ توصیفی ـ مقطعی می‌باشد، هفتاد بیمار که به روش لیمبرگ فلپ تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت سرشماری ‌بود. اطلاعات مربوط به مطالعه از پرونده بیماران اخذ گردیده و به صورت مستقیم با بیماران تماس برقرار گردید و اطلاعات کسب شده با استفاده از نرم افزارSPSS14 بررسی شد. یافته‌ها: نتایج بدست آمـده در این مطالعه نشان می‌دهـد که جراحی سینوس پایلـونیدال به روش لیمبـرگ فلـپ باعث بازگشت زودتر بیمـاران به فعـالیت روزمـره و همچنیـن کاهش مـدت زمان بستـری در بیمارستـان و کاهش عـوارضی همچـون همـاتوم (٠%﴾ عفـونت ﴿6/٢%﴾ و نکـروز فلپ (٠%﴾ و بی‌حسی محل عمل (31/٢٦%﴾ می‌شود. نکتة بسیار مهـم در این روش میزان بسیار پایین عود ﴿٠%﴾ می‌باشد که از عـوارض مهم این بیماری بوده و در نتیجه روش لیمبرگ فلپ به عنـوان روشی مناسب در جراحی سینوس پایلونیدال مطرح می‌باشد. نتیجه‌گیـری: در این روش عوارض زودرس و دیررس بیماری بسیار کمتر از روش‌های دیگر جراحی می‌باشد. با توجه به میزان عود پایینی که در این روش وجود دارد و با توجه به اینکه عود از عوارض بسیار مهم این بیماری می‌باشد و بروز هر بار عود مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار برای بیمار بوده این روش می‌تواند روشی مناسب در جهت کاهش هزینه‌های بیمار و هزینه‌های مربوط به دوری ازکار هم برای بیمار و هم برای جامعه باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
پیگیری میان مدت، سینوس پایلونیدال، لیمبرگ فلاپ


نویسندگان این مقاله:
دكتر رسول عزيزينویسنده اصلیrazizimd@Hotmail.com
دكتر مهدي عالم رجبينویسنده فرعی
دكتر آرش پژوماننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور