نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پائيـز 87
عنوان به فارسی: اپیدمیولوژی توده‌های پستان زنان در اصفهان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 51 تا صفحه: 56      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان پستان از شایعترین سرطان‌های زنان با شیوع رو به افزایش درکشورهای در حال توسعه می‌باشد. همچنین در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، سرطان پستان در ایران زنان را یک دهه زودتر مبتلا می‌کند. در این مطالعه یافته‌های اپیدمیولـوژیک مربوط به توده‌های خوش‌خیم و بدخیم در زنان اصفهان ارائه می‌گردد. مواد و روش‌ها: 1542 زن بالای 20 سال مراجعه کننده به مرکز ماموگـرافی بیمارستان سید الشهداء بین سال‌های 1382 تا 1386مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران توسط یک پزشک دوره دیده تحت معاینه قـرار می‌گرفتند و اطلاعات آنها شامل سن، شکایت منجـر به مراجعه و نتایج معاینة فیزیکی ثبت می‌گـردید. سپس ماموگرافی و در صورت نیاز نمـونه پاتولـوژی از بیماران تهیه و نتایج ثبت می‌گردید. یافته‌ها: از بین 1542 مراجعه کننده 222 بیمار (4/14%) در معاینة فیزیکی و یا در ماموگرافی دارای توده بودندکه 190 نفر (3/12%) آنها دارای تودة خوش‌خیم و 32 بیمار (1/2%) دارای تودة بدخیم بودند. شایعترین سن توده‌های خوش‌خیم 40 تا 49 سال با فراوانی (3/38%) و شایعترین سن توده‌های بدخیم نیز 40 تا 49 سال با فراوانی 4/38% بود. شایعترین شکایت منجر به مراجعه بیماران درد مبهم پستان بود که (4/59%) از کل شکایات را شامل می‌شد. شایعترین بدخیمی، کارسینوم مهاجم داکتال (2/90%) بود و سایر بدخیمی‌ها، کارسینوم مدولاری (3/7%) و کارسینـوم توبولار (5/2%) بودند. نتیجه‌گیـری: بر اساس مطالعه حاضر توده‌های پستان در میان زنان ایرانی 40 تا 49 سال شایع بوده، درد مبهم شایعترین شکایت مبتلایان به تـوده‌های پستان بوده و شایعتـرین نوع بدخیمی در آنها کارسینـوم مهاجم داکتال می‌باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان پستان، فیبروآدنوما، ماموگرافی، تودة پستان


نویسندگان این مقاله:
دكتر مهری سيروسنویسنده اصلیSirous@med.mui.ac.ir
دكتر آزاده ابراهيمینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور