نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 87
عنوان به فارسی: مقایسة پیامدهای کله‌سیستکتومی باز و لاپاراسکوپیک

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 57 تا صفحه: 63      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اولین جراحی کله‌سیستکتومی به روش لاپاراسکوپیک [Laparoscopic Cholecytectomy (LC)] در سال 1985 توسطErich Mühe انجام شد و در حال حاضر بیش از 90 درصد جراحی کله‌سیستکتومی در کشورهای پیشرفته به روش لاپاراسکوپیک انجام می‌شود و این به دلیل تحمل بهتر آن در بین بیماران و بازگشت سریعتر به کار می‌باشد، اما به نظر می‌رسد که نتایج نهایی آن از نظر درمانی با روش جراحی باز [Open Cholecytectomy (OC)] اختلاف چندانی نداشته باشد. مطالعات جدید بیانگر این نکته است که روش جراحی باز با برش کوچک (Small-Incision) در بیماران انتخاب شده جایگزین مناسبی برای LC باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان بهبودی علائم بالینی سنگ کیسة صفرا و رضایتمندی به دنبال دو نوع عمل جراحی کله‌سیستکتومی باز و لاپاراسکوپیک می‌باشد. مواد و روش‌ها: در فاصلة دی ماه 85 تا تیـر ماه 86 تعداد 150 بیمـار (66 مـرد و 84 زن) که دارای سنگ کیسة صفرای علامت‌دار بـودند، در دو مرکز جـداگانه وارد مطالعه شدند. از این تعـداد91 بیمار در بیمارستان بقیة ا... الاعظم (عج) تحت عمل جراحی باز و 59 بیمـار به روش لاپاراسکـوپیک در بیمارستان میلاد تحـت عمل جراحی قرار گرفتند و از نظر وجـود علائم قبل از عمل و بهبـودی پس از عمل جراحی در بین دو گـروه باز و لاپاراسکـوپیک مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند. این دسته علائم شامل: 1) درد تیپیک، 2) درد غیـر تیپیک و 3) علائم سوء هاضمـه بود. در ضمن بیماران 4 ماه پس از عمل از نظر نحوة رضایت خود مورد پرسش قرار گرفتند. یافته‌ها: میزان بهبودی علائم مختلف و میزان رضایتمندی بیماران پس از مدت 4 ماه از عمل جراحی در بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نداشت. از نظر رضایتمندی بیماران در هر دو گروه حدود 63 درصد رضایت کامل داشته و مجموعاً 37 درصد از هر دو گروه از نتیجه عمل جراحی خود، ناراضی کامل و ناراضی نسبی بودند. نتیجه‌گیـری: توصیه می‌شـود کله‌سیستکتومی باز با برش کوچک با توجه به مـزایای قابل توجه اقتصـادی و همچنیـن نتایج خـوب درمـانی آن در کنار روش لاپاراسکـوپیک در مـراکز دانشـگاهی تـرویج شـده و به نظـر می‌رسـد که در مـواردی که بیمـاران تـوانائی مالی کافـی نداشته و یا نیازی به بازگشـت سریعتر به سر کار ندارند می‌توانـد جایگـزین کله‌سیستکتـومی لاپاراسکوپیک شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
کله‌سیستکتومی باز، کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک، کله‌سیستکتومی با برش کوچک


نویسندگان این مقاله:
دكتر شعبان مهرورزنویسنده اصلیmehrvarz@bmsu.ac.ir
دكتر سيد احمد فنائینویسنده فرعی
دكتر حسنعلي محبينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور