نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 87
عنوان به فارسی: بررسی بقاء طول عمر و کیفیت بلع غذا بعد از عمل جراحی ازوفاژکتومی در 192 بیمار سرطان مری در شمال ایران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 66 تا صفحه: 72      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هـدف: سرطـان مـری یکـی از شایعتـرین بیمـاری‌های کشنـده اسـت کـه در شمــال ایـران همـه‌گیـر می‌باشـد. عمـل جـراحی ازوفاژکتـومی درمـان بهبـود علامـت اسـت و هـدف جـراحی افـزایش طـول عمـر و ارتقـاء کیفیـت بلع غذا می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی گذشته‌نگر 192 بیمار مبتلا به سرطان مری که از 240 بیمار پس از عمل جراحی ازوفاژکتومی در طی 14 سال (1370-1384) به پیگیری‌‌های مکرر بعد از عمل پاسخ گفتند طی پرسشنامه‌ای در خصوص کیفیت زندگی و بلع غذا تحت بررسی قرار گرفتند. اطلاعات حاصله از پرسشنامه و پرونده‌های بستری بیماران بعد از جمع‌آوری توسط نرم‌افزار آماری SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: طول عمـر یـک سـالـه 80%, 2 سـالـه 61%, سـه سـالـه 52% و چهــار ساله 38% به دسـت آمـد. 61% بیمـاران دیسفــاژی خفیـف، 25% دیسفـاژی شـدید داشتنـد و 14% بیمــاران بـدون دیسفـاژی بـودند. 50 بیمـار (28%) در طـول مـدت چهـار سـال پس از عمـل دو تا پنـج بـار نیـاز به دیلاتاسیـون داشتـه‌انـد. 11 بیمـار (6%) بلع دردناک و 18% از سـوزش معـده شکایت داشتند. نتیجه‌گیـری: نتـایج این بررسـی نشـان داده است که میـزان بقاء بیمـار سرطان مـری 4 سال پس از جـراحی ازوفاژکتومی تا 38% امیـدواری دارد اما فقـط 14% بیمــاران بلـع غذا به صـورت طبیعـی داشتند و اکثـریت بیمـاران، دیسفاژی یا سوزش معده داشتند.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان مری، ازوفاژکتومی، میـزان بقاء


نویسندگان این مقاله:
دكتر محمدرضا كوهسارينویسنده اصلیmkohsary @Yahoo.com
دكتر منوچهـر آقاجان‌زادهنویسنده فرعی
دكتر فیض‌الله صفـرپورنویسنده فرعی
دكتر فريبـرز منصورقناعينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور