نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری

آدرس:تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی غربی (گیتی)، پلاک 65
کد پستی:1668753963
تلفن:26755411
دورنگار:26912113
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 87
عنوان به فارسی: مروری بر منابع و مقالات پزشکی پریتونیت‌ و عفونت‌های داخل صفاقی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 1 تا صفحه: 10      

خلاصه به فارسی:
از اواخـر قـرن نوزدهـم و ابتـدای جـراحی مـدرن یا به عبـارتی جـراحی متکـی به فیـزیوپاتولـوژی، همـواره پریتونیت یک بیمـاری کشنـده جـدی به حسـاب می‌آمـده است. در طول بیـش از یکصـد سال گـذشته با شناخت دقیق باکتـری‌ها و منشاء میکـروبی پریتـونیت‌ها و بعـد از آن کشـف آنتی‌بیوتیـک‌ها درمـان پریتونیـت‌ها دگـرگون شد، پیشـرفت روش‌های هـوشبری مـدرن به جراحان جـرأت داد تا اقـدام به اعمـال جـراحی و گاه جـراحی‌هایی مکـرر نماینـد تا اینـکه بتواننـد پاتولـوژی صفـاق را به حالت نخستیـن برگـردانده و سلامـت را به بیمـار باز گـردانند. با ورود رادیوگـرافی ساده شکـم و در چند دهـة اخیر استفاده از سونوگـرافی، سی‌تی ‌اسکـن، MRI و طـب هستـه‌ای تشخیـص دقیق محـل عـارضه و اتیـولوژی پریتـونیت‌ها آسانتـر شد و نیز با کاربـرد تخلیـه سوزنی و آنتی‌بیوگـرام و کشت بی‌هـوازی و گاه تعبیـه استنت و درن به مـدد تصـویربرداری به تدریج خطـر پریتونیت‌ها کاهش یافت. تکنولـوژی لاپاراسکوپیک نیز موجب شد که در موارد خاصی کار تشخیص و درمان آسان‌‌تر و بهبودی سریع‌تر گردد. به علت طولانی بودن مبحث به اختصار به علائم و تشخیص پریتونیت‌ها می‌پردازیم.


کلمات کلیدی به فارسی:
پریتونیت‌، عفونت صفاق


نویسندگان این مقاله:
دكتر ‌سيدعلي جلالينویسنده اصلی
دكتر كوروش شميمينویسنده فرعی
دكتر علي عبداللهينویسنده فرعیaliabdollahie@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور