نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 87
عنوان به فارسی: بررسی عوارض ریوی بعد از عمل ترانس هیاتال ازوفاژکتومی در 122 بیمار

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 66 تا صفحه: 71      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: از جمله روش‌های رایج جراحی سرطان مـری عمل ترانس هیاتال ازوفاژکتومی می‌باشد. این نوع عمل جـراحی یکی از تکنیک‌های پرعارضه جراحی محسوب می‌گـردد و علیـرغم عـدم انجـام توراکوتـومی که مـزیت اصلی آن می‌باشد، عـوارض ریوی به عنـوان شایعتـرین عـوارض بعد از عمل در این روش شناخته شـده است. با توجه به شیـوع سرطان مـری در ایران و گستـردگی انجام این تکنیک و پراکندگی آمار مراکز جهانی دربارة شیـوع عـوارض این عمل و با توجه به فقـدان آمار دقیـق در این زمینه، انجـام پژوهـش در این رابطه لازم به نظر می‌رسد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، 122 بیمار مبتلا به سرطان مـری که در طی 6 سال (1375-1381) در بیمـارستان الزهـرا(س) اصفهان تحت عمل جـراحی ترانس هیاتال ازوفاژکتومی به روش Orringer قـرار گـرفته‌ بودند، بررسی شـدند. اطلاعات به دست آمـده بعد از جمـع‌آوری توسط نرم‌افـزار آماری SPSS 11.05 و نیـز با استفـاده از شاخصه‌های آمار توصیفی مـورد تجـزیه و تحلیل قـرار گـرفتند. یافته‌ها: عـوارض ریـوی بعد از عمـل شامل نارسایی تنفسی در 38%، پلـورال افیـوژن در 35%، پنومـوتوراکس در 24%، هموتوراکس در 17%، پنومـونی در 10% و آمپیـم در 2% بیمـاران مشخـص گـردید. نتیجه‌گیـری: نتایج فـوق حاکـی از فـراوانی عـوارض ریـوی بعد از عمـل مذکـور می‌باشـد که در عیـن حال با آمار سایر مراکز تقـریباً مطابقـت دارد و می‌تـواند راهنمـای مناسب جهـت انتخـاب نوع عمـل در سرطان مـری و پیشگیـری از عـوارض آن باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان مـری، ترانس هیاتال ازوفاژکتـومی، عـوارض ریوی


نویسندگان این مقاله:
دكتر محمد وزيرينویسنده اصلیdr_m_vaziri@Yahoo.com
دكتر سيدمظفـر هاشمينویسنده فرعی
دكتر عبدالـرضا پازوكينویسنده فرعی
دكتر ليلا زاهـدي‌شولامينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور