نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 87
عنوان به فارسی: بررسی رابطه شاخص تودة بدنی با عود بیماری سینوس پایلونیدال

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 85 تا صفحه: 90      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سینوس پایلونیدال، بیماری شایعی است و درمان اساسی این بیماری، جراحی است .از مشکلات بعد از انجام عمل جراحی وقوع عود بیماری می‌باشد. در ایجاد عود بعد از جراحی علل زیادی مطرح شده‌اند. مطالعات انجام شده در مورد علل عود بعد از عمل ناچیز می‌باشد. با این مطالعه به رابطه چاقی و میزان عود بیماری پایلونیدال می‌پردازیم. مواد و روش‌ها: مطالعه‌ای تحلیلی از نوع مورد ـ شاهدی بر روی 233 بیمار قابل پیگیری طی سال‌های 1382-1385 در بیمارستان‌های لقمان حکیم و بیمارستان امام حسین تهران انجام شد. ‌کلیه بیماران دچار سینوس پایلونیدال که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه و بدو گروه تقسیم شدند. گروهی که دچار عود بیماری بودند به عنوان گروه مورد و گروهی که عود نداشتند به عنوان گروه شاهد، در نظر گرفته شدند. با شیوة همسان‌سازی کردن دو گروه مورد تحقیق اثر متغیرهای مداخله‌گر تا حد امکان در دو گروه مورد و شاهد، حذف گردید. بیماران با BMI<25 وزن نرمال و بیماران با BMI ≥ 25، چاق در نظر گرفته شدند و متوسط زمان پیگیری بیماران 21 ماه (36-6 ماه) بود. یافته‌های به دست آمده‌، با کمک نرم افزار SPSS و تست آماری کای اسکوار مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: بیشتر بیماران در گروه سنی 20 تا 29 سال قرار داشتند و نسبت مرد به زن در بیماران جراحی شده 4 به 1 بود. 33% بیماران مورد مطالعه مبتلا به آکنه بودند و20 % بیماران سابقة خانوادگی سینوس پایلونیدال داشتند. میزان عود بعد از عمل در روش جراحی باز نسبت به بسته کمتر بود و این کاهش از نظر آماری معنی‌دار بود (P=0.02). 22 بیمار (5/9%) از 233 بیمار مورد مطالعه دچار عود شدند. از 137 بیمار با BMI نرمال 8 نفر (5%) دچار عود شدند و از 96 بیمار چاق 14 نفر (14%) دچار عود شدند. از نظر آماری میزان عود سینوس پایلونیدال با چاقی رابطه معنی‌داری داشت . نتیجه‌گیـری: چاقی بعنوان یک فاکتور در ایجاد عود بیماری پایلونیدال مؤثر است.


کلمات کلیدی به فارسی:
سینوس پایلونیدال، جراحی بسته، جراحی باز، شاخص تودة بدنی


نویسندگان این مقاله:
دكتر روح اله يگانهنویسنده اصلیYeganeh33_r@yahoo.com
دكتر فائقه عليزادهنویسنده فرعی
دكتر مينا احمدينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور