نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 86
عنوان به فارسی: درمان هموروئید داخلی با حلقة لاستیکی، مطالعه و بررسی نتایج در پنجاه بیمار

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 34 تا صفحه: 40      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: درمان همـوروئید داخلی با حلقه یک روش سرپایی محسـوب می‌شود، که سبب نکـروز پاکه همـوروئید و دفـع آن می‌گردد. مطالعة آینده‌نگـر درمان همـوروئید داخلی با استفاده از حلقة لاستیکی و بررسی نتایج این روش درمـانی و مقایسه آن با نتایج مراکز دیگر کشورهای دنیا می‌باشد. مواد و روش‌ها: افراد مورد مطالعه از بین بیمارانی که با علائم همـوروئید داخلـی به کلینیـک کـولورکتال مجتمـع حضرت رسول(ص)، یا کلینیک شخصی مراجعه نموده بودند، انتخاب شده‌اند. بیمـاران انتخـاب شده، بین درجه 1 تا 3 هموروئید داخلی علامت‌دار که بیشتـرین آنها شکایـت از خـونریزی داشتنـد، بـوده است. این مطالعه از آبـان ماه 1383 تا فروردین 1385 انجام گرفته و تعداد پنجاه بیمار که با این روش درمـان شده‌اند، جهـت بررسی انتخاب نموده‌ایم. برای این روش یا از دستگاهMcGiveny و یا از دستگاه یک بار مصرف O'Regan استفـاده شـده است. یافته‌ها: از تعـداد پنجـاه بیمار به ترتیب، 35 مورد در درجة 2 همـوروئید داخلی، 10 مـورد در درجة 3 و 5 مـورد نیز در درجة 1 همـوروئید داخلی قـرار داشتند. 6 ماه پیگیـری بعد از عمل برای بررسی نتایج در نظر گـرفته شـده است. درد بعد از عمـل به ترتیب زیر بـوده است: 36 بیمـار (72%) از 50 مـورد هیـچ دردی نداشتنـد. 13 بیمـار (26%) درد متوسـط و 1 مـورد (2%) درد شدید داشتند. از نظـر رضایتمنـدی از این روش درمـانی، بیمـاران به سه گـروه تقسیـم شـدند، گـروه اول، هیـچ تغییـر و بهبودی از این عمـل در آنها حاصل نشده است که 1 مـورد (2%) از کل بیماران بود گـروه دوم، افـرادی که رضایت‌مندی نسبـی را بیـان می‌کردند 2 مورد (4%) از کل بیماران بودند و گـروه سوم، رضایت کامل از نتیـجة درمـان داشتند که 47 بیمـار (94%) از کـل 50 بیمـاران بـودند. نتیجه‌گیـری: با توجه به نتایج مطلـوب و رضایت 94 درصـد بیماران از این روش درمانی و نظـر بر اینکه این روش غیـر تهاجمی و کم هـزینه می‌باشد، درمـان همـوروئید داخلی در بیمـاران با درجـه 1، 2 و در بعضـی مـوارد درجه 3 همـوروئید داخلی یک روش انتخابی می‌باشـد و البته در مـوارد خاصی برای بیماران درجه 4 نیز توصیه می‌شـود و نتایج حاصل از مطالعة ما در مقایسه با مطالعات دیگـر مـراکز دنیا، تقـریباً یکسان و قابل قبول می‌باشد. علی‌الـرغم بعضی گـزارش‌ها مبنی بر عفونت و سپسیس در این روش، ما چنین عـارضه‌ای در مطالعه خـود ندیدیم.


کلمات کلیدی به فارسی:
حلقة لاستیکی، هموروئید، غیر تهاجمی


نویسندگان این مقاله:
دكتر رسول عـزیزینویسنده اصلیrazizimd@Hotmail.com
دكتر بهـار محجوبينویسنده فرعی
دکتـر ليلا زاهـدينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور