نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 86
عنوان به فارسی: تومورهای کارسینوئید برونش ـ بررسی اقدامات تشخیصی، درمانی و نتایج در بیماران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در طی سال‌های 1376 لغایت 1386

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 67 تا صفحه: 72      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تومـورهای کارسینوئید برونش جزء تـومورهای نسبتاً نادر، با رشد بطئی و علائم بالینی مبهم می‌باشند که می‌توانند بسیاری از سنـدرم‌های تنفسی را تقلید نمایند. مطالعه‌ای در مـرکز ما (در مدت 11 سال) جهت بررسی مشخصات بالینی، اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده و نتایج حاصله در طول زمان، صورت گرفت. هدف، گزارش تجربه ما در درمان این بیماران می‌باشد. مواد و روش‌ها: با تهیه و تکمیل فرم‌های کامپیوتری برای این بیمـاران و استفاده از نرم‌افـزارهایSPSS Access, و آزمـون‌های Fisher Exact و Mc Nemar اطلاعات مربوط به سن، جنس، علائم بالینی، سابقة مصـرف دخـانیات و اقـدامات تشخیصی درمانی و نتایج حاصل از پیگیری این بیماران مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این بررسی ظرف 11 سال (1386-1376) و با پیگیری کامل در 4/86% موارد صورت گرفت. یافته‌ها: 73 بیمـار (38 زن،‌ 35 مرد) با میانگین سنی 4/41 سال (11 تا 70 سال) با تشخیص تومور کارسینوئید تحت درمان قرار گرفتند. اعمال جراحی صورت گرفته از رزکسیـون گـوه‌ای تا پنومونکتومی با یا بدون دیسکسیـون غدد لنفاوی مدیاستن بود. در بعضی مـوارد قبل از اقـدام جـراحی سایر روش‌های درمانی چون استفاده از لیزر (ND-YAG) و یا رزکسیون برونکـوسکوپیک صورت گرفته بود. 2 مورد (7/2%) عـود تومـور در لنفاتیک‌ها وجود داشت. در ظرف این ‌مدت، 6 بیمار (2/8%) فوت نمودند که 4 بیمار جزء بیماران جراحی شده (6% از کل بیماران جراحی شده) و تنها یک مورد ناشی از عوارض مستقیم عمل جراحی بود. 2 مورد دیگر از بیماران جراحی نشده بودند (6/28% از کل بیمـاران جراحی نشده). نتیجه‌گیـری: تومـورهای کارسینوئید برونش با رشد بطئی اغلب تا تشخیـص قطعی به عناوین دیگر درمان می‌گردند. توانایی برونکوسکوپی فیبروپتیک در یافتن این تومورها بیشتر از برونکوسکوپی ریژید است (P-value=0.04) در حالیکه در هنگام نمونه برداری، به‌علت ریسک خونریزی همواره باید برونکوسکوپی ری‌ژید در دستـرس باشد. درمان این تومورها جراحی با حفظ حداکثر پارانشیم ممکن به‌ همـراه دیسکسیون لنفاوی مدیاستن خصوصاً در نوع آتیپیک است. عود موضعی در بیماران ما همواره در غـدد لنفاوی بوده است. درمان عـود، در صورت امکان جراحی مجـدد است. استفاده از روش‌هایی چون رزکسیون آندوسکوپیک و یا لیزر به منظور کمک در تعیین منشاء تومور، برطرف کردن انسداد و عفونت دیستال به آن کمک‌کننده است. نقش کموتراپی و رادیوتراپی در حال حاضر نامشخص و مبهم است.


کلمات کلیدی به فارسی:
کارسینوئید، تومور، برونش، ریه


نویسندگان این مقاله:
دكتر مهرداد عربنویسنده اصلیmehrdadarab@morva.net
دكتر محمدبهگام شادمهرنویسنده فرعی
دكتر ساويز پـژهاننویسنده فرعی
دكتر رويا فرزانگاننویسنده فرعی
دكتر مجتبي جواهرزادهنویسنده فرعی
دكتر ابوالقاسم دانشورنویسنده فرعی
دكتر ناهيد جهانشاهينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور