نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: مطالعة مقطعی 205 مصدوم اندام فوقانی ناشی از سوانح صنعتی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 86 تا صفحه: 91      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: حـوادث ناشی از کار از علل عمـده معلولیـت و از کارافتادگی کارگـران صنایع و یک معضـل مهـم بهـداشتی در جمعیـت مشغـول به کار محسـوب می‌شود به طـوری که در سراسر دنیـا روزانه 15 میلیـون حـادثه را به خـود اختصاص داده است. شدت این واقعه به خوبی در کشورهای توسعه یافته شناخته شده اما در کشورهای در حال توسعه کمتر به این مشکل بهداشت عمومی توجه می‌شود. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی بوده، 205 بیمار مصدوم اندام فوقانی ناشی از کار با وسایل صنعتی در سه بیمارستان در شهر تهران بین سال‌های 1381 تا 1384 که تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند، بررسی می‌گردد اطلاعات لازم از طریق پرونده‌ها و پرسشنامه‌ها استخراج شده است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این بود که گـروه سنی 16 تا 25 سال با اختصـاص 43% موارد سوانح به خود، اولین گروه سنی در معرض خطـر می‌باشد. کلاً 78% بیماران کمتر از 35 سال سن داشتند. بیشتـرین عامل سانحه، عدم وجود ایمنی کافی دستگاه‌ها بوده است (42%). شیفت کاری صبـح پرحـادثه‌ترین شیفت کاری (45%) و فصـل تابستـان پرحادثه‌ترین فصل سال بود. سابقة کاری کارگران، فاکتور مؤثر در بروز حادثه شناخته نشده است. دستگاه پرس و قالـب زنی از نظر خطر آفرینی در درجة اول (25%) قرار داشت. شایعترین نوع آسیب، قطع انگشتان دست (50%) بوده است و تفاوت بارزی بین افراد راست دست و چپ دست در مورد سمت دست حادثه دیده مشاهده نشد. نتیجه‌گیـری: نتایج این مطالعه را می‌توان در برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه در قسمت‌های مختلف صنعت جهت کاهش شیوع حوادث اندام فوقانی به کار بست. نکتة مهـم دیگر نقش اساسی آموزش ایمنی کارگران قبل از شروع به کار است.


کلمات کلیدی به فارسی:
اندام فوقانی، صنعت، آمپوتاسیون


نویسندگان این مقاله:
دكتر شهـرام ناظرانینویسنده اصلیNazerani@netscape.net
دكتر امیـررضا معتبرنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور