نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: بررسی نتایج اسکنوگـرام در بیماران دچار کوتاهی اندام

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 63 تا صفحه: 69      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: روش‌های متعـددی برای اندازه‌گیری طول انـدام تحتـانی وجـود دارد. ایـن روش‌ها از روش‌های بالینـی در کل دقیق‌تر هستند و هـر کـدام مـزایا و معـایـب خـود را دارند. مواد و روش‌ها: در ایـن مطالعـه کلیـه بیمـاران دچـار اختـلاف طـول اندام با تشخیـص پزشک معالج، مورد بررسی قـرار گـرفتند. بیمـاران ابتـدا معاینـه شـده و مقـدار کـوتاهی ظاهـری و سمـت کـوتاهتـر مشخـص شد و سپس نتایج بدست آمده از اسکنوگـرام با نتـایج بالینی مقایسه گـردید. یافته‌ها: بدین تـرتیب 161 بیمـار وارد مطالعه شـدند کـه از این تعـداد 97 نفـر مـرد (60%) و 64 نفـر زن (40%) بودند. پس از معاینة اولیه بیماران، در 1/6 درصد بیماران طول ظاهری اندام دو طرف با هـم برابر بود ولی در 4/53% از بیماران اندام راست کوتاهتر و در 5/40% سمت چپ کوتاهتر بوده که پس از انجام اسکنـوگرام، در 6/56% از بیماران سمت راست کوتاهتر و در 4/43% بیماران سمت چپ کوتاهتر بود. در 2/22% از بیمـاران بیـن نتایج اسکنوگرام و معـاینة بالینی از نظـر سمت کوتاه، هم خوانی وجـود نداشت. نتیجه‌گیـری: این مطالعه نشانگر ارزش اسکنوگرام در ارزشیابی معاینات ارتوپـدی و اندازه‌گیـری مقدار دقیق کوتاهی قبل از هر گونه عمل جـراحی است.


کلمات کلیدی به فارسی:
کوتاهی اندام، اسکنوگـرام، دیسپلازی


نویسندگان این مقاله:
دكتر سيمين آل‌رسـولنویسنده اصلیAlrasool@ut.ac.ir
دكتر سوده ثاقبنویسنده فرعی
دكتر محمدجواد زهتـابنویسنده فرعی
دكتر محسن كـرمينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور