نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 96
عنوان به فارسی: بررسی ارزش طحال‌برداری در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون در مراجعه کنندگان به بیمارستان تخصصی امام رضا (ع) طی سالهای 1384 الی 1394

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 54 تا صفحه: 60      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون (ITP) نوعی بیماری اتوایمیون اکتسابی همراه با ترومبوسیتوپنی و تخریب پلاکت است. خط اول درمان در این بیماران استفاده از کورتیکواستروئید می‌باشد، با این حال تمام بیماران به آن پاسخ نمی‌دهند. هدف از این مطالعه بررسی ارزش طحال برداری و پیامدهای ناشی از آن در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون در بیمارستان تخصصی امام رضا (ع) در طی سال¬های 1384 تا 1394 می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه پرونده 88 بیمار مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون که تحت عمل طحال برداری قرار گرفته بودند، بررسی شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، علائم بالینی، سابقه تزریق خون و درمان¬های قبل از طحال برداری و وضعیت بیماران بعد از طحال برداری استخراج شد و پس از کدگذاری به وسیله نرم افزار 21 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سن این بیماران، 41 سال با انحراف معیار 18 (18 ±41) سال و میانگین سن طحال برداری 39 سال با انحراف معیار 17 (17 ± 39) سال بود. نسبت مرد به زن در این بیماران مساوی گزارش شد. نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که بین پاسخ به درمان طحال‌برداری و سن در بیماران پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون ارتباط معناداری وجود دارد (P = 0.002)، همچنین ارتباط معناداری بین افزایش شمارش پلاکت بعد از عمل طحال برداری و مصرف ایمونوگلوبولین وریدی قبل از عمل طحال برداری وجود دارد (P = 0.004). نتیجه‌گیـری: طحال برداری به خصوص در صورت استفاده از ایمونوگلوبولین وریدی قبل از انجام عمل می‌تواند به عنوان یک روش درمانی خوب در درمان بیماری پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون در نظر گرفته شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
طحال برداری، پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون، ایمونوگلوبولین وریدی


نویسندگان این مقاله:
دکتر حسن جلائی خونویسنده اصلیJalaeikhoo@gmail.com
دکتر محسن رجایی نژادنویسنده فرعی
دکتر منوچهر کیهانینویسنده فرعی
یاور شیراوندنویسنده فرعی
مجتبی شاهکرمینویسنده فرعی
فرشته شگرفنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور