نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 99
عنوان به فارسی: بررسی فراوانی عوارض پس از بیهوشی عمومی در اعمال جراحی الکتیو زنان و برخی عوامل همراه در بخش ریکاوری بیمارستان الزهراء در سال 1399

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 65 تا صفحه: 73      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بخش ریکاوری یکی از بخش¬های مهم و نیازمند توجه ویژه می¬باشد. بیماران در این بخش می¬توانند دچار عـوارضی از جمله درد، لرز، تهوع استفراغ و بی¬ثباتی همودینامیک شوند که در صورت عدم مداخله درمانی به موقع می¬تواند پیامـدهای ناگـواری در پی داشته باشد. این مطالعه با هـدف بررسی فراوانی عوارض پس از بیهوشی عمومی در اعمـال جراحی غیر اورژانس زنان و برخی عوامل همراه در بخش ریکاوری بیمارستان الزهراء رشت انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ توصیفی مقطعی، کلیه بیمارانی که جهت انجام عمل جراحی غیراورژانس زنان تحت بیهوشی عمومی در طی سال 99 قرارگرفته بودند، به صورت نمونه¬گیری تصادفی وارد مطالعه شدند و در بخش ریکاوری مورد ارزیابی قرار گرفتند و براساس یک چک لیست مشخص، علائم حیاتی و عوارضی مانند درد، تهوع استفراغ و لرز بیماران ثبت شد. در نهایت داده-های جمع¬آوری شده وارد نرم افزار SPSS-V.21 گردید و برای تجزیه وتحلیل داده¬ها در جهت تعیین ارتباط متغیرها از آزمون¬های پیرسن و اسپیرمن و آزمون کای اسکوار و آزمون دقیق فیشر استفاده شد. سطح معنی¬داری آزمون¬ها (05/0> P) در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در این تحقیق 174 بیمار بررسی شدند. میانگین سنی بیماران 36/10±35/40 سال، میانگین شاخص توده بدنی بیماران برابر 55/5 ± 01/29 کیلوگرم بر متر مربع و متوسط زمان بیهوشی 74/100 دقیقه بود. 73 (127%) بیماران در طبقه¬بندی انجمن بیهوشی آمریکا در کلاس I قرار داشتند. در مورد ثبات همودینامیک فقط دو بیمار افزایش فشار خون بالای 20 درصد پایه و 2 نفر درصد اشباع اکسیژن خون زیر 94% را تجربه نمودند. 81/0% بیماران از هیچ دردی شکایت نداشتند و فقط 4/3% بیماران از تهوع استفراغ بعد عمل و 7/1% از لرز شکایت داشتند. نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید، بیمارانی که تحت اعمال جراحی غیراورژانسی در این مرکز قرار گرفتند، در بخش ریکاوری از عوارض محدودی شکایت داشتند. اما سن پایین بیماران و وضعیت سلامتی مناسب آنها را نیز باید در نظر داشت.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی، ریکاوری، عوارض، عوامل همراه


نویسندگان این مقاله:
مهین طایفه اشرفیهنویسنده اصلی
زهرا پورحبیبینویسنده فرعی
دکتر محمدرضا حبیبینویسنده فرعی
دکتر ریحانه شاهرخینویسنده فرعیarcguilan1392@gmail.com
محدثه احمدینویسنده فرعی
الهام شفاعتی شمامینویسنده فرعی
دکتر نگار صفایینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور