نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 1400
عنوان به فارسی: حقوق پزشکی؛ از مفهوم شناسی و مبانی تا کارکرد در عرصه سلامت و اجتماع

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 128 تا صفحه: 149      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: حقوق پزشکی امروزه رشته¬ای مستقل و حائز اهمیت محسوب می¬شود که از حیث چارچوب مفهومی و تنویر کارکردهای علمی و عملی، نیاز به تبیین و بازشناسی دارد. بر این مبنا، مقاله حاضر با هدف مفهوم شناسی و بررسی مبانی دانش حقوق پزشکی و کارکرد آن در عرصه سلامت و اجتماع، تدوین یافته است. مواد و روش‌ها: مطالعه مقاله حاضر با بهره¬گیری از روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر منطق پژوهش¬های حقوقی انجام گرفته و روش گردآوری اطلاعات نیز در آن به صورت اسنادی (کتابخانه¬ای) می¬باشد. یافته‌ها: حقوق پزشکی متناظر با توسعه و تکثر دانش پزشکی و جایگاه آن در جامعه انسانی، مبتنی بر ریشه¬های فطری اخلاق، عرف و مذهب، عقل و عدل و مصالح اجتماعی و بر اساس ضرورت¬های کنترل و پیشگیری جرایم و تخلفات پزشکی، صیانت از حقوق بیماران، تمیز بایدها و نبایدها در حوزه اعمال پزشکی و تأمین مصالح اجتماعی و اقتصادی، به مثابه رشته¬ای ممتاز، گسترده و دارای شاخه¬های فرعی، تکوین یافته است و متکفل ترسیم تکالیف و مسئولیت¬ها و حمایت و حفاظت متقابل از حقوق بیماران و جامعه پزشکی و عموم افراد در تقابل با نظام درمان در عرصه سلامت و اجتماع گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در این مطالعه اصول اخلاق در پژوهش به ویژه حفظ اصالت اثر و امانتداری در ارجاعات لحاظ گردیده است. نتیجه‌گیری: بکارگیری دانش حقوق پزشکی، زمینه مدیریت بهینه حل و فصل اختلافات و چالش¬های حقوقی (و اخلاقی و فرهنگی) در فرایند اعمال درمانی و پیشرفت¬های پزشکی را فراهم می¬آورد. کارکردهای حقوق پزشکی در مراحل علمی و اجرایی می¬تواند به اشکال مختلفِ آموزش مقدمه حقوق پزشکی به حرف سلامت، توسعه پژوهش¬های حقوق پزشکی و استمداد در تدوین قوانین و مقررات، استقرار واحدهای مشاوره حقوقی در دانشگاه¬ها و مراکز سلامت و درمان، مشاوره در پزشکی قانونی، وکالت و کارشناسی در امور قضایی، تحقق یابد.


کلمات کلیدی به فارسی:
حقوق پزشکی، مسئولیت پزشکی، حقوق بیماران، نظام سلامت


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمود عباسینویسنده اصلیDr.abbasi@sbmu.ac.ir
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور