نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 1400
عنوان به فارسی: بررسی شیوع و عوامل خطر فتق انسزیونال به دنبال عمل جراحی لاپاروتومی بعد از گذشت یک سال در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان در سال 1399

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 16 تا صفحه: 25      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: فتق برشی یا اینسزیونال یکی از شایع¬ترین عوارض بعد از عمل جراحی شکم است. این فتق بعلت عدم ترمیم فاشیای عضلات جدار شکم و جدا شدن فاشیای عمقی از همدیگر در محل عمل جراحی پیشین بوجود می¬آید. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع و عوامل خطر فتق اینسزیونال به¬دنبال عمل جراحی لاپاراتومی بود. مواد و روش‌ها: معیارهای ورود به مطالعه شامل کلیه بیماران تحت جراحی لاپاراتومی، گذشت یک سال از عمل جراحی لاپاراتومی¬شان و تمایل به شرکت در مطالعه بود. عدم تمایل به شرکت در مطالعه به¬عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد. سیصد و شصت بیمار دارای معیارهای ورود که از تاریخ 28/1/1399 تا تاریخ 30/6/1399 تحت جراحی لاپاراتومی قرار گرفته بودند به روش نمونه-گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده¬ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و معاینه فیزیکی جمع¬آوری شدند. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان بروز فتق اینسزیونال 2/7% بود. فراوانی بروز فتق اینسزیونال به دنبال عمل جراحی لاپارروتومی بر اساس سن، جنس، ابتلا به فشار خون، دیس لیپدمی، بیماری ایسکمیک قلبی، نوع جراحی، نوع نخ بخیه، نوع برش جراحی، مصرف سیگار، اعتیاد و مدت بستری تفاوت آماری معناداری نداشت. اما مشخص شد که فراوانی بروز فتق اینسزیونال به دنبال عمل جراحی لاپاراتومی در بیماران دارای اضافه وزن و چاق بیشتر از بیماران با شاخص توده بدنی نرمال (2/12% در مقابل 2/2%)، در بیماران دارای دیابت به صورت معناداری بیشتر از بیماران بدون دیابت (25% در مقابل 5/4%) و در بیماران دارای عفونت محل جراحی به صورت معناداری بیشتر از بیماران بدون عفونت محل جراحی (5/37% در مقابل 3/4%) بود (P < 0.001). نتیجه‌گیـری: با توجه به ارتباط مثبت چاقی و عوارض پس از جراحی در بروز فتق اینسزیونال، پیشنهاد می¬شود تمام بیماران دارای ریسک فاکتور و نیازمند جراحی الکتیو، قبل از جراحی میزان شاخص توده بدنی خود را کاهش داده و برای تمام بیماران نیازمند جراحی (اورژانسی و الکتیو) از بروز عفونت محل جراحی جلوگیری کرده تا بروز فتق اینسیزیونال کاهش یابد.


کلمات کلیدی به فارسی:
فتق اینسزیونال، عوامل مستعد کننده، جراحی شکم، لاپاراتومی


نویسندگان این مقاله:
خشایار یزدانینویسنده اصلی
دکتر عباسعلی نصر اصفهانینویسنده فرعیnasr_a70@yahoo.com
دکتر مهدی اخوان طاهرینویسنده فرعی
دکتر علی عبداللهینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور