نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 1400
عنوان به فارسی: بررسی فراوانی عوارض توتال گاسترکتومی در بیماران مبتلا به سرطان معده در بیمارستانهای شهید بهشتی و آیت اله روحانی بابل طی سال‌های 1394-1381

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 34 تا صفحه: 46      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان معده دومین سرطان کشنده در جهان است. درمان قطعی آن جراحی است. برداشتن کامل معده‌ (توتال گاسترکتومی) برای بدخیمی¬های قسمت فوقانی و میانی معده انجام می¬شود که عوارضی به همراه دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی فراوانی عوارض توتال گاسترکتومی در بیماران مبتلا به سرطان معده بود. مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر 100 بیمار مبتلا به سرطان معده که جراحی برداشت کامل معده شده و از نظر وقوع عوارض بعد از جراحی بررسی شدند. معیار ورود به مطالعه اثبات وجود سرطان معده در بیماران به وسیله آندوسکـوپی و نمونه¬برداری معده و انجام توتال گاسترکتومی در آنها بود. فراوانی عوارض بعد از عمل، اطلاعات دموگرافیک و پاتولوژی در چک لیست مطالعه وارد شدند. اطلاعات در نرم¬افزار 16 SPSS با آزمون¬های آماری رگرسیون لجستیک و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 100 بیمار با میانگین سنی 16/1 ±77/67 سال که 72 نفر مرد 72% و 28 نفر زن 28% بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. 50 نفر آنها دچار عوارض شدند که نسبت مرد به زن در آنها 25/5 به 1 بود. 20 نفر (20%) از آنها کمتر از 60 سال و 80 نفر (80%) آنها بالاتر از 60 سال داشتند. بیشترین عارضه (22%) مربوط به ریفلاکس صفراوی و بعد از آن به ترتیب خونریزی از محل لاپاراتومی (13%)، عفونت زخم (8%)، فیستول، نشت آناستوموز، ریفلاکس شدید مری، تنگی آناستومـوز (هر کدام 4%)، انسداد محل آناستوموز (1%) و به طور تجمعی درصد سایر عوارض 27% بود. نتیجه‌گیـری: فراوانی عوارض برداشت کامل معده و میزان بقای 5 ساله، به ترتیب 50% و 33% بود. جنسیت مذکر ریسک فاکتور بروز عوارض بود.


کلمات کلیدی به فارسی:
عوارض برداشت کامل معده، سرطان معده، فیستول، نشت محل آناستوموز


نویسندگان این مقاله:
دکتر شرافت قجرنویسنده اصلی
دکتر عسکری نورباراننویسنده فرعی
دکتر ثریا خفرینویسنده فرعی
دکتر یاسر اصغرینویسنده فرعی
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعی
کامیار نیک بخشنویسنده فرعی
دکتر نوین نیک بخشنویسنده فرعیnovinsu@hotmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور