نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 1400
عنوان به فارسی: بررسی فراوانی ناهنجاری‌های همراه آنوس بسته در کودکان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر گرگان در طی سال‌های 86- 96

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 47 تا صفحه: 56      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ناهنجاری‌های آنورکتال یکی از شایع‌ترین ناهنجاری‌های ساختاری مادرزادی در جراحی کودکان با بروز یک در 4000 تا 5000 تولد زنده است. علت آن به‌طور کامل مشخص نشده، اما احتمالاً عوامل محیطی و ژنتیکی در آن دخالت دارد. شایع‌ترین آنومالی‌های همراه آن آنومالی سیستم تناسلی، ستون فقرات و قلبی عروقی است. شناخت ناهنجاری‌های همراه با این مشکل و تشخیص و درمان به موقع آنها کمک می‌کند که این افراد کمتر دچار عوارض ناشی ازاین ناهنجاری‌ها شوند. هدف ازاین مطالعه بررسی فراوانی ناهنجاری‌های همراه آنوس بسته در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی شهر گرگان درطی سال‌های 86 - 96 می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی گذشته‌نگر در سال‌های 1386- 1396 بر‌ روی 203 نوزاد و کودک مبتلا به آنوس بسته مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر گرگان انجام گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها پس از کسب مجوز، دسترسی به پرونده‌های بیماران صورت گرفت. داده‌های مورد نیاز از طریق پرونده بالینی بیمار که شامل معاینات بالینی و اقدامات تشخیصی صورت گرفته و اطلاعات تکمیلی از طریق تماس با والدین و پزشکان جمع‌آوری گردید. داده‌ها در مورد نرم افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آماره‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی) تحلیل و ارائه شدند. یافته‌ها: از 203 نوزاد و کودک مبتلا به آنوس بسته 85/1±91/1 سال بوده است که بیشتر جمعیت آماری را جنس مذکر تشکیل داده بود. همچنین در بررسی قومیتی که صورت گرفت بیشترین قومیت به فارس 127 (6/62 درصد) و کمترین آن قومیت بلوچ 7 (2 درصد) بود. 3/15 درصد کودکان هیچ نا‌هنجاری نداشتند، در حالی‌که 83 مورد (9/40 درصد) حداقل دارای یک ناهنجاری همراه با آنوس بسته بودند. 5 مورد از شایع‌ترین آنومالی‌های همراه با این نقص در افراد مورد بررسی به ترتیب شامل 54 مورد (6/26 درصد) سوراخ بین دهلیزی، مجرای شریانی باز 44 مورد (7/21 درصد)، فیستول رکتو اورترال 43 مورد (2/21 درصد)، مجـرای بین دهلیزی باز 31 مورد (3/15 درصد) و فیستول رکتو واژینال 30 مورد (8/14 درصد) از بیماران دیده شد. همان‌طور که نتایج نشان داد آنومالی‌های مادرزادی قلبی بیشترین همراهی را داشته و پس از آن فیستـول‌های گوارشی و ژنیتالیا گزارش شده است. نتیجه‌گیـری: نتایج این مطالعه فراوانی بالای ناهنجاری همراه در نوزادان و کودکان مقعـد بسته در منطقه گرگان را نشان داد که ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی از شایع‌ترین ناهنجاری همراه با آنوس بسته می‌باشد. لذا این نتیجه اهمیت به موقع معاینات و اقدامات پاراکلینیک در بدو تولد را نشان می‌دهد.


کلمات کلیدی به فارسی:
نا هنجاری‌های همراه، آنوس بسته، کودکان


نویسندگان این مقاله:
دکتر حلیم بردی طعنهنویسنده اصلی
علی اکبر آقایی نژادنویسنده فرعی
نفیسه عابدیاننویسنده فرعی
شیما رحیمیاننویسنده فرعی
دکتر سحر نورانی کلتهنویسنده فرعیshima.rahimian@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور