نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 96
Article title: Professionalism in Residents of Iran University of Medical Sciences Hospitals and its Associated Factors

Article PDF File:
Page From: 45 To: 53      

Article abstract:
Introduction & Objective: Professionalism is defined as behaviors, goals, or qualities that characterize a profession or a professional person. Teaching professionalism is an essential part of medical residency training. This study aimed to evaluate the level of professionalism and its associated factors in residents in Iran University of Medical Sciences. Materials & Methods: This cross-sectional study included 117 residents from Iran University of Medical Sciences in 2016. The main outcome was professionalism score measured by the Persian validated version of the American Board of Internal Medicine (ABIM) questionnaire. Sex, study field, education grade, and to be familiar with professionalism concept were registered. T-test, ANOVA, and multiple linear regression were used for data analysis. Results: Mean±SD age of the 103 residents was 30.17 ± 2.22 years. The mean ± SD of professionalism and its subscales were 6.1 ± 0.63, 6.35 ± 1.05 for honor/integrity, 6.03 ± 0.9 for altruism/respect, and 5.58 ± 1.38 for excellence, respectively. The results showed that study field (gynecology and neurology) was associated with professionalism (P < 0.05). In addition, it was revealed that being male was a significant factor of higher score of honor/integrity (P = 0.049). Moreover, familiarity with professionalism concept (P < 0.001) and study field (surgery, pediatric, and ear, nose and throat) were associated factors with higher score of excellence. None of the factors had a significant effect on altruism/respect (P > 0.05). Residents’ age was correlated to none of the scale/subscales (P > 0.05). Conclusions: Based on the findings, it could be concluded that to assign professionalism course seems necessary in residency program to enhance the professionalism level in studied population. This study can be an introduction to future researches to distinguish the associated factors with professionalism among different fields.

Article KeyWords:
Professionalism, Resident Student, American Board of Internal Medicine (ABIM) Questionnaire

Article Authors:
دکتر فولاد اقبالیFirst Author
سید میلاد سیدپورOther Author
دکتر عبدالرضا پازوکیOther Author
دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچیOther Authorhosseini.mstat@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور