نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 96
Article title: Evaluation of Splenctomy Value in Patients with Autoimmune Cytopenic Purpura that Refer to Specialty Imam Reza Hospital between 2005-2015

Article PDF File:
Page From: 54 To: 60      

Article abstract:
Introduction & Objective: Autoimmune cytopenic purpura (ITP) is a kind of disease accompanied with thrombocytopenia and platelet damage. The first line treatment is corticosteroid therapy, but always it's not effective. The aim of this study is find out the therapeutic value of splenctomy in these patients’s who that refers to speciality Immam Reza hospital between 2005-2015. Materials & Methods: In this study 88 patients with ITP who had undergone surgery for splenectomy were evaluated. We used a retrospective and clinical review method. The related data of gender, clinical signs, history of blood transfusion and treatment before splenectomy and patient condition after splenectomy are extracted and analyzed after codifying in SPSS 21 software and descriptive statistic. Results: The average age of the patients and those who had done splenectomzed were 39 years. The ratio of man to woman was equal. The results show that there is meaningful relationship between response to splenectomy and low age (P = 0.002) and also there is a meaningful relationship between using IVIG before splenectomy and rise platelet number after splenectomy (P = 0.004). Conclusions: Splenectomy, specialty using IVIG before that is good treatment for ITP.

Article KeyWords:
Splenectomy, Autoimmune Thrombocytopenic Purpura, IVIG

Article Authors:
دکتر حسن جلائی خوFirst AuthorJalaeikhoo@gmail.com
دکتر محسن رجایی نژادOther Author
دکتر منوچهر کیهانیOther Author
یاور شیراوندOther Author
مجتبی شاهکرمیOther Author
فرشته شگرفOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور