نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 96
Article title: Evaluation of Thoracoscopic Sympathectomy in Patients with Hyperhidrosis

Article PDF File:
Page From: 61 To: 68      

Article abstract:
Introduction & Objective: One of the efficient and available ways to treat the hyperhidrosis is thoracic sympathectomy. Our goal of this study was to evaluate the success rate of this method of therapy in patients with hyperhidrosis. Materials & Methods: This cross-sectional study enrolled all patients with initial hyperhidrosis in Babol Medical Sciences hospitals, between the years 2003-2015 whom have been hospitalized and treated by surgery. Eventually the patient entered the study were 51. The data analyzed by SPSS V. 20 and using statistical test of Chi-Square, T-Test analysis. Results: Of the 51 patients, 47 patients (92.1%) had no complications after surgery, 44 patients (86.2%) had complete response after surgery. There was no significant relation between age and success rate (P = 0.22). Between age of onset and thoracoscopic sympathectomy success rate there was no significant correlations (P = 0.54). There was no significant relation between job of patients and the success rate (P = 0.34). The findings indicate that the final result of sympathectomy surgery is in close relation with the level of sympathectomy (P = 0.01). Conclusions: Sympathectomy is a safe and effective treatment for patients with hyperhidrosis.

Article KeyWords:
Thoracic Sympathectomy, Hyperhidrosis, Surgery

Article Authors:
دکتر نوین نیک بخشFirst Authornovinsu@hotmail.com
دکتر علی نقشینهOther Author
دکتر عسکری نوربارانOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور