نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 96
Article title: Evaluation of the Efficacy of Emotionally Focused Group Therapy on Marital Satisfaction and Quality of Life in the Women Undertake Mastectomy

Article PDF File:
Page From: 78 To: 88      

Article abstract:
Introduction & Objective: The main purpose of this study was investigating the effectiveness of emotionally focused group therapy on marital satisfaction and quality of life in the women undertake mastectomy. Materials & Methods: The study population included 30 women who undertake mastectomy and attending the Cancer Care Center in Shiraz city. They were selected with accessible sampling method and randomly divided to experimental and control groups. The participants completed Marital Satisfaction Scale and Quality of Life Scale before and after intervention and also one month after the end of intervention. Control group do not receive any intervention. Results: The results showed no significant differences between the pre-test scores of both groups. However, in Post-test, the score of the experimental group in marital satisfaction (11.115 ± 56.87) and quality of life (9.79 ±84.75) is significantly different from score of control group in marital satisfaction (9.90 ± 08.87) and quality of life (9.79 ± 84.75). The data were analyzed by using ANOVA test and SPSS 22 software. Conclusions: The results determine that variables of the study are significantly (P< 0.001) increased in the experimental group in compared with the control group.

Article KeyWords:
Emotionally Focused Group Therapy, Marital Satisfaction, Quality of Life, Mastectomy

Article Authors:
sarebehzadi@gmail.comFirst Author
دکتر ساره بهزادی پورOther Authorsarebehzadi@gmail.com
دکتر صدیقه طهماسبیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور