نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 99
Article title: Study on Total Protein and Serum Albumin in Acute Burn Patients in Motahharie Burning Hospital due to 2016-2017

Article PDF File:
Page From: 55 To: 62      

Article abstract:
Introduction & Objective: Evaluation of losing albumin and total protein in acute burning patient’s plasma important on prognosis on burning side effects. The aim of this study is the detection of total protein and albumin in acute burn patient's serum. Materials & Methods: In one cross-sectional study during12 month on 1396-1397 with simple method, 130 patients with age greater than 15 years old and the burning surface of 10-70% in Motahharie burning hospital was evaluated to serum total protein, albumin, BUN, and level of albumin to creatinine, data analysis was done with SPSS and soft ware version, 23 and for quantified subjects t-test with means and standard deviation and for quantified subjects chi-square-test with variation ± 0.05. Results: Mean level of serum's albumin, total protein, BUN, albumin to creatinine (ACR) in acute burning patients was respectively: 3.36±1.12, 5.14±0.46, 24.44±5.80, 0.89±0.14, 3.36±1.24 mg/dl. Inverse correlation to the percent of burn with serum albumin level (correlation coefficient equal -0.154) and total protein of serum (correlation coefficient equal -0.546, with) and ACR (correlation coefficient is -0.192. In addition, a direct Correlation coefficient on the percent of burn and BUN were seen 0.336 mg/dl .For allabove, P = 0.002. Conclusions: Hypoalbuminemia and Hypoproteinemia in acute burning patients is noticeable and direct relation with severity and surface of burning and two this injury were seen.

Article KeyWords:
Acute Burning, Hypoalbuminemia, Hypoproteinemia

Article Authors:
دکتر علی اکبر جعفریانFirst Authoraajafari41@gmail.com
دکتر حمید رضا علیزاده اطاقورOther Author
محدثه جعفریانOther Author
دکتر حمید اکریمی صطهباناتیOther Author
دکتر مهنوش مؤمنیOther Author
دکتر علیرضا جعفریOther Author
دکتر زهرا جعفریانOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور