نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 1400
Article title: Qualitative Meta-Synthesis of Social-Psychological Studies of Women Cosmetic Surgeries in Iran

Article PDF File:
Page From: 1 To: 15      

Article abstract:
Introduction & Objective: Cosmetic surgery has been on the rise, especially in recent decades, and the growing importance of beauty in women and their desire to manage the body, and especially cosmetic surgery beyond the medical dimension, has become a social issue that researchers in social and psychological sciences To conduct research on this issue, among which qualitative studies have each provided an in-depth explanation of part of this phenomenon. Given the importance of an in-depth and comprehensive look at the issue, this study aims to identify the main concepts and general categories of cosmetic surgery among women using the meta- synthesis method. For this purpose, qualitative studies in the field of cosmetic surgery were reviewed and analyzed, in which 14 main concepts and 4 general categories were extracted. It shows that cosmetic surgery in women is influenced by individual perceptions of beauty, family background and friends and socio-cultural and economic structures and leads to negative and positive consequences after surgery.

Article KeyWords:
Cosmetic Surgery, Women, Ugly Perception, Sociology of the Body, Meta-Synthesis

Article Authors:
فاطمه حامی کارگرFirst Authorfhk144@gmail.com
دکتر محسن نیازیOther Author
دکتر علی فرهادیانOther Author
دکتر الهام شیردلOther Author
دکتر امیر سراییOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور