نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: زمستان 1400
Article title: Efficacy of Drain after Laparoscopic Cholecystectomy Surgery in Affiliated Hospitals of Babol University of Medical Sciences during the Years 2014-2017

Article PDF File:
Page From: 35 To: 44      

Article abstract:
Introduction & Objective: Although laparoscopic cholecystectomy gains wide acceptance as a treatment of choice, but it is a controversial case of routine drain insertion after laparoscopic surgery. Therefore, the aim of this study was to evaluate the efficacy and outcome of drainage after laparoscopic cholecystectomy surgery in Babol University of Medical Sciences hospitals during 2014-2017. Materials & Methods: A total of 219 patients candidate for cholecystectomy surgery were evaluated after meeting the inclusion criteria in hospitals affiliated to Babol University of Medical Sciences during 2014-2017. In this case-control study, patients undergoing laparoscopic cholecystectomy were enrolled with informed and available. The surgeon accidentally inserted a drain during surgery. The case and control groups were reviewed to gather the following different parameters: age, sex, BMI, length of stay, pain level, bile leak, abscess, bleeding, infection, and Hematoma. Results: In this study, 109 patients (49.8%) were received a drain and 110 patients (50.2%) were without drain. Of the 109 patients who were received drain, only 6 patients (5.5%) had suffered from drain site infection and 103 patients (94.5%) had no infection. Comparison of pain and complications of surgery revealed that there was no significant difference between cases of pain, bleeding and bile leakage in patients with and without drain. There was no statistically significant difference between the time of operation between patients with drain and without drain (P=0.35). However, the duration of hospitalization of patients with drain was significantly longer than patients without drain (P= 0.009). Conclusions: The present study showed that the use of drain in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy had no significant effect on prevention of bile leaks, bleeding and pain reduction.

Article KeyWords:
Cholecystectomy, Drain, Laparoscopy, Complications, Efficacy, Pain

Article Authors:
دکتر نوین نیک بخشFirst Author
دکتر علی زاهدیانOther Authoralizahed20@yahoo.com
دکتر علی اصغر درزیOther Author
سکینه ط کمالی آهنگرOther Author
دکتر فاطمه احمدی حاجیکلاییOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور