نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز و زمستان 98
Article title: Anxiety and Depression after Awake Craniotomy for Cerebral Glioma

Article PDF File:
Page From: 9 To: 17      

Article abstract:
Introduction & Objective: Awake surgery usually used for eloquent region gliomas, however it may be associated with neuropsychological distress. In this study we evaluate the level of anxiety and depression before and after awake craniotomy. Materials & Methods: Twenty-eight patients (Mean age = 39.25±11.09, 78.5% males vs. 21.5% females) who were awake craniotomy candidate, were enrolled in this longitudinal study. The level of anxiety and depression were assessed using Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire before awake craniotomy and 1, 6 months after it. Patients were categorized as having depressive/anxiety symptoms or not if they scored ≥ 8 or ≤ 7 on the HADS, respectively. Information pertaining to histological diagnosis, extent of resection and adjuvant therapies were obtained from medical records. Results: 17 patients were diagnosed with high grade glioma and 11 patients with low grade glioma. Depressive and anxiety symptoms were diagnosed in 50% and 25% of patients respectively. The mean preoperative despressive and anxiety score were 4.89±5.03 and 7.71±5.85 respectively. One month after surgery they were 6±4.96 and 7.39±16 and in 6 months’ follow-up they were 5.54±5.16 and 5.38 ±4.23 respectively. There was no significant variation between none of the times mentioned above. However, preoperative anxiety (P < 0.001) and depressive (P: 0.001) mean score is significantly higher amongs women. In addition, there is a significant difference between preoperative anxiety (P: 0.017) mean score in patients with high grade glioma in comparison to low grade group, whereas there is no difference between preoperative depressive (P: 0.30) mean score in high / low grade glioma patients. Conclusions: Depressive and anxiety symptoms are common in glioma patients. In this study it has been showed despite an increase in depressive and a decrease in anxiety mean score during the follow-up period, there is no difference between anxiety and depressive symptoms before and after surgery.

Article KeyWords:
Glioma, Anxiety, Depression

Article Authors:
دکتر محمد رحمانیFirst Author
دکتر کسری هندیOther Author
حمیده عجمOther Author
دکتر محمد اربابیOther Author
دکتر امیرحسین روحی لاریجانیOther Author
دکتر مصطفی فرزینOther Author
دکتر رضا شریعت محرریOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور