نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 97
Article title: Investigating the Relationship between Surgeon and Patient Physician Based on Recent Laws Changes

Article PDF File:
Page From: 87 To: 98      

Article abstract:
One of the relationships that have legal effect, through which there are various cases in the judiciary, including the prosecutor's office and the court, is the relationship between the surgeons and the patient. This relationship is important because it has important legal effects. Before modern lawmaking in Iran, this relationship was discussed in sources of jurisprudence and the relationship between doctor and patient was investigated in various jurisprudential books. After the introduction of modern lawmaking, various laws were introduced to regulate the relationship between the doctor and the patient, and these laws have been subject to various changes and changes. The last legislative changes in the Islamic Penal Code were adopted on February 1, 2013 and made changes in this regard. Along with the Islamic Penal Code, the Family Protection Act of 1392 has also introduced regulations in this regard. The Civil Liability Act of 1339 is also recognized as the general law of one of the sources of the relationship between a doctor and a patient. The aim of this study was to investigate the relationship between a surgeon and a patient physician based on the latest legislative changes, and according to the results, new laws were more appropriate to surgeons than past laws due to the importance of medical care.

Article KeyWords:
Medical Law, Doctor and Patient Relationship, Patient’s Law

Article Authors:
دکتر رسول احمدی فرFirst AuthorRahmadifar@malayeru.ac.ir
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور