نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 97
Article title: Rectal Adenocarcinoma Misdiagnosed with Infectious Diarrhea in an 8 Year Old Girl

Article PDF File:
Page From: 76 To: 80      

Article abstract:
We present an 8-year-old girl presented with rectorrhagia that started since 3 months and misdiagnosed with infectious diarrhea. A few months later, colonoscopy revealed a non-pedunculated polyp and was resected. After the colonoscopy the patient had presentations of peritonitis and rectal perforation was noted in laparotomy. The result of rectal biopsy was adenocarcinoma. Surgery consultant decided to perform a low anterior resection of rectum, ileostomy and the treatment continued with chemotherapy. After 19 month’s follow-ups the patient was alright without any clinical, radiological or laboratory signs or symptoms of tumoral recurrence. As the manifestations of rectal adenocarcinoma are not specific, the clinicians should consider it in the differential diagnosis of gastrointestinal problems.

Article KeyWords:
Rectal Adenocarcinoma, Adenocarcinoma of Colon, Colorectal Cancer in Children

Article Authors:
دکتر هدایت اله نحویFirst Author
دکتر پرین تنظیفیOther Author
دکتر محمد اسحاق روضهOther Author
دکتر مجتبی گرجیOther Author
دکتر رحمان خسرویOther Authorrahmankhosravi@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور