نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 97
Article title: The First Report of Totally Laparoscopic Pancreaticoduodenectomy in Iran

Article PDF File:
Page From: 81 To: 86      

Article abstract:
Laparoscopic procedures have been widely accepted worldwide. During recent years, many procedures have been introduced laparoscopically. Pancreaticoduodenectomy is one of the complex procedures in abdominal surgery. Because of complexity of this procedure, its laparoscopic form has not been performed frequently. To our knowledge, totally laparoscopic Pancreaticoduodenectomy has not been reported in Iran. The following case demonstrates first totally laparoscopic Pancreaticoduodenectomy in Iran. A 57 year-old woman was admitted in surgical ward of Shahid Modarres hospital, Tehran, Iran, with icterus and abdominal pain. Diagnostic evaluations revealed Periampullary adenocarcinoma. After appropriate preoperative measures, she underwent totally laparoscopic Pancreaticoduodenectomy. The postoperative period was uneventful and patient discharged on the 8th postoperative day. Histopathological evaluation confirmed the diagnosis of Periampullary adenocarcinoma. Totally laparoscopic Pancreaticoduodenectomy is one of the complex laparoscopic abdominal procedures, which had not already been performed in Iran. Because of advantages of minimally invasiveness and lesser postoperative pain and shorter hospital stay, it can be recommended in selected cases.

Article KeyWords:
Whipple, Laparoscopy, Pancreaticoduodenectomy

Article Authors:
دکتر ناصر ملک پور علمداریFirst Author
دکتر محمد عبدالحسینیOther Author
دکتر برمک قلیزادهOther Authorbarmak.gholizadeh@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور