نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار ۹۸
Article title: Exploring the Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on the Body Mass Index , Waist and Hip size and Self-Esteem on Obese Women Seeking the Abdominal Cosmetic Surgery

Article PDF File:
Page From: 41 To: 49      

Article abstract:
Introduction & Objective: The increasing prevalence of obesity may lead to the significant negative health consequences. The current study aims to explore the effect of short-term cognitive-behavioral therapy on obesity and its related consequences. Materials & Methods: The present study used the pre-test-post-test experimental designed with a control group. The study population consisted of clients who have the BMI larger than 30 and referred to general and cosmetic surgeons for abdominal cosmetic surgery in Esfahan, Iran. Thirty clients who met the inclusion criteria were selected using the convenience sampling method and randomly assigned to intervention and control groups. The BMI, waist and hip circumferences, and self-esteem were measured using scales and meters and Rosenberg's self-esteem scale, respectively. Results: The results showed that cognitive-behavioral therapy had a significant effect on BMI and self-esteem. However, this effect was not significant in reducing sizes of waist and hip circumferences. Conclusions: The short-term cognitive-behavioral therapy can be considered as an appropriate and cost-effective treatment for people with obesity leading to increase the clients' self-esteem.

Article KeyWords:
Cognitive-Behavioral Therapy, Self-esteem, BMI, Waist and Hip Circumferences

Article Authors:
علیرضا بابادیFirst Author
دکتر محمدباقر کجبافOther Authorm.b.kaj@edu.ui.ac.ir
دکتر ابوالقاسم نوریOther Author
دکتر محمدرضا عابدیOther Author
دکتر کیوان دارندگانOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور