نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار ۹۸
Article title: Management of Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding; A Narrative Review

Article PDF File:
Page From: 1 To: 8      

Article abstract:
Upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is one of the most important medical emergencies that on time diagnosis and treatment of this event can reduce the mortality and improve the prognosis associated with it. UGIB can occur variceal or non-variceal, which variceal type is associated with liver disease, especially cirrhosis of the liver, and non-variceal cases associated with peptic ulcer disease. Non-variceal cases of upper gastrointestinal bleeding are diverse and at the top of them placed peptic ulcer disease, which has increased with increasing use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, especially in the elderly. Early resuscitation, early endoscopy and surgery are the key points in the diagnosis, management and treatment of this condition. Today, various endoscopy techniques play a major role in the treatment of this disorder, and the role of surgery has been diminished. The purpose of this study is to review the management of non-variceal upper gastrointestinal bleeding.

Article KeyWords:
Gastrointestinal Hemorrhage, Surgery, Endoscopy

Article Authors:
دکتر مبین نخعیFirst Author
دکتر فریبرز رشنوOther Author
محمد امین شهربافOther Author
دکتر بهادر اشیدریOther Author
دکتر اسماعیل حاجی نصراللهOther Authore.hajinasrollah@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور