نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار ۹۸
Article title: Investigating the Relationship between Medical Trade Claims and Patient Compensation Claims

Article PDF File:
Page From: 114 To: 121      

Article abstract:
The responsibility of the surgeon to compensate the surgeon for the disease that has undergone surgery is one of the most controversial issues in the world of law and medicine that is of particular interest worldwide. Medical professionals are punished for seeing this dangerous specialist attractive, punishing important components. One of the responsibilities of physicians that occurs as a result of medical error is the responsibility of compensating the patient for surgery. Of course, there is no concern about this with liability insurance, but the principle of responsibility is considerable. One of the most neglected issues in the field of medical law is the relation between the doctor’s conviction and his civil liability. Accordingly, the purpose of this study is to examine the legal and corporate responsibilities and their relationship with each other. We will also discuss the terms of the surgeon physicians liability, related legal materials, ways of proving the surgeons liability, and compare civil and law enforcement liability.

Article KeyWords:
Surgeon Physician, Type of Physician Responsibilities, Physician Liability Conditions

Article Authors:
دکتر رسول احمدی فرFirst AuthorRahmadifar@malayeru.ac.ir
مهدی صبوریانOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور