نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار و تابستان 99
Article title: Ultrasonography in the Diagnosis of Lung Adhesion before Surgery

Article PDF File:
Page From: 7 To: 13      

Article abstract:
Introduction & Objective: The presence of pleural adhesions may render video-assisted thoracoscopic surgery difficult or impossible. The aim of this study was to assess the value of chest ultrasonography in the detection of pleural adhesions prior to thoracotomy. Materials & Methods: Between 2009 and 2010, 42 consecutive patients undergoing thoracotomies (including video-assisted thoracic surgery) were evaluated with chest ultrasonography. These patients underwent a preoperative ultrasonic examination of the chest wall using a 7.5-10-MHz linear ultrasound probe at 7 points along the chest wall. We measured the movement of the visceral pleural slide. Results: In the upper thoracic wall, ultrasonography demonstrated a sensitivity of 63.0%, a specificity of 66%, a negative predictive value of 77%, a positive predictive value of 50.0%, and an overall accuracy of 65.0%. And for lower thoracic wall, ultrasonography demonstrated a sensitivity of 81.0%, a specificity of 59.0%, a negative predictive value of 89.0%, a positive predictive value of 44.0%, and an overall accuracy of 65.0%. Conclusions: Chest ultrasonography is moderately accurate in detecting the presence and location of pleural adhesions. Use of preoperative chest sonographic findings to plan trocar placement and to determine the need for an open approach is valuable in helping prevent visceral injury and facilitating video-assisted thoracoscopic surgery.

Article KeyWords:
Pleural Adhesion, Ultrasonography, Chest

Article Authors:
دکتر محسن اشراقیFirst Authormohseneshraghi@ymail.com
دکتر عنایت اله نوریOther Author
دکتر علی عبداللهیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور