نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار و تابستان 99
Article title: Legal Requirements for Physician's Exemption from Liability for Medical Malpractice

Article PDF File:
Page From: 104 To: 115      

Article abstract:
Although medical cure diseases is one of the necessities of social life, the legislator has in some cases considered the physician to be responsible for damages that occur to the patient during treatment. In order to facilitate treating and to prevent being liability a barrier to treatment, the legislator has considered the conditions in which the physician is not liable for damages resulting from treatment. Some treatments, although necessary for the patient, are considered maltreatment by the physician in failing to comply with technical or legal requirements, and may result in patient hurt. In Iranian law, the physician, in accordance with general rules of responsibility, is liable to compensate the patient for damages if she fails to receive proper treatment. However there are situations where the physician is not responsible even she does not adhere to the rules or standards for treatment and even she has malpractice. The purpose of this study is to examine the legal requirements for physician's exemption from liability for medical malpractice. According to its results, the physician is not responsible if the practice was legitimate, there was consent for treatment, lack of fault and obtaining an acquittal.

Article KeyWords:
Malpractice, Surgery, Consent for Treatment, Obtaining an Acquittal, Justification Defenses, Physical Integrity

Article Authors:
دکتر مهرانگیز روستائیFirst Authorm.rostaie@gmail.com
دکتر سید سجاد کاظمیOther Author
دکتر رسول احمدی فرOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور