نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 96
عنوان به فارسی: ارزیابی سمپاتکتومی توراکوسکوپیک در بیماران مبتلا به هیپرهیدروزیس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهای 1382-1394

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 61 تا صفحه: 68      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: یکی از روش¬های کارآمد و در دسترس جهت درمان بیماری هایپرهیدروزیس، سمپاتکتومی توراسیک می¬باشد. هدف ما از این مطالعه، بررسی میزان موفقیت این روش درمانی در بیماران مبتلا به هایپرهیدروزیس می¬باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع ‌مقطـعی بوده و تمام بیمارانی که به علت هایپرهیدروزیس اولیه در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال‌های 1394-1382 بستـری شـده‌اند و تحت درمان جراحی قـرار گـرفته‌اند، وارد مطالعه شدند. در نهایت 51 بیمار وارد مطالعه شـدند. داده¬ها با نرم افـزار 20SPSS و با استفـاده از تست آماری تی تست و کای اسکـوار مورد تجـزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از 51 بیمار مورد مطالعه 47 بیمار (1/92%) هیچ عارضه¬ای بعد از جراحی نداشتند و 44 بیمار (2/86%) بعد از جراحی بهبودی کامل داشتند. ارتباط معناداری میان سن و میزان موفقیت سمپاتکتومی توراکوسکوپیک وجود ندارد (223/0P =). همچنین بین سن شروع بیماری و میزان موفقیت سمپاتکتومی توراکوسکوپیک ارتباط معناداری وجود نداشت (541/0 P =). ارتباط معناداری میان شغل بیماران و میزان موفقیت سمپاتکتومی توراکوسکوپیک نیز وجود ندارد (343/0 P =). یافته¬های این مطالعه نشان می¬دهد که محل سمپاتکتومی به صورت معناداری بر نتیجه نهایی جراحی در بیماران هیپر هیدروزیس تأثیر می¬گذارد (011/0 P =). نتیجه‌گیـری: سمپاتکتومی توراکوسکوپیک روشی ایمن و مؤثر جهت درمان بیماران مبتلا به هیپر هیدروزیس می¬باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
هایپرهیدروزیس، سمپاتکتومی توراسیک، جراحی


نویسندگان این مقاله:
دکتر نوین نیک بخشنویسنده اصلیnovinsu@hotmail.com
دکتر علی نقشینهنویسنده فرعی
دکتر عسکری نورباراننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور