نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 97
عنوان به فارسی: توسعه پرسش نامه پذیرش و عمل در افراد مبتلا به سرطان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 53 تا صفحه: 62      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان حاصل رشد غیرطبیعی سلول‎های بدن است که علاوه ‎‎بر جنبه¬های جسمی، جنبه¬های روانشناختی را نیز تحت تأثیر قرار می¬دهد. بخشی از اختلالات مربوط به سلامت روان در افراد سرطانی، به‎ دلیل عدم انعطاف‎پذیری روانی پس از تشخیص سرطان است. ابزاری که بتواند قبل و یا پس از عمل جراحی، برای بیماران استفاده شود و به آماده¬سازی بیماران کمک کند، مفید خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه 2 (AAQ-2) در افراد سرطانی انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه مقطعی بود که در آن، تعداد 95 بیمار سرطانی (زن و مرد) بستری شده در بیمارستان فیروزگر تهران در مطالعه شرکت کردند. داده¬های این بیماران قبل از عمل جراحی با پرسشنامه¬های، پذیرش و عمل نسخه 2، بخشش هارتلند (HFS) و افسردگی بک 2 (BDI-2) گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها با روش¬های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، روایی همگرا - واگرا انجام شد و از روش همسانی درونی برای بررسی پایایی استفاده شد. کلیه‎ عملیات در نرم¬افزارهای 22 SPSS و 22 AMOS انجام شد. یافته‌ها: تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که دو عامل (احساسات و نگرانی¬ها و خاطرات منفی) از نسخه فارسی مقیاس قابل استخراج است. ضرایب همبستگی بین نمرات مقیاس با ابزارهای بخشش هارتلند و افسردگی بک نشان داد که روایی مقیاس تأیید گردید و مقدار ضریب آلفای کرونباخ (824/0) همسانی درونی را هم تأیید کرد. نتیجه‌گیـری: نسخه فارسی 7 پرسشی مقیاس پذیرش و عمل 2 در افراد مبتلا به سرطان، دارای ساختار دو عاملی است و به نظر می-رسد نسبت به ساختار تک عاملی آن مناسب¬تر است. این پرسش‎نامه می‎تواند برای بیماران قبل از عمل جراحی مورد استفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان، تحلیل عاملی، پذیرش و عمل، انعطاف¬پذیری روانشناختی


نویسندگان این مقاله:
محمد امین فرجینویسنده اصلی
دکتر اکبر بیگلریاننویسنده فرعیabiglarian@uswr.ac.ir
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور