نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 1400
عنوان به فارسی: ارزیابی بیماران دچار پارگی مری مراجعه کننده به بیمارستان های تابع شهرستان بابل از لحاظ عوامل بالینی، نوع درمان و عوارض آن در طی سالهای 1381-1394

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 27 تا صفحه: 35      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: پارگی مری یکی از موارد تهدیدکننده زندگی و جزء اورژانس‌های جراحی می‌باشد. تشخیص دیرهنگام باعث افزایش چشمگیر مرگ‌و‌میر می‌شود، بنابراین نیازمند تشخیص به موقع و درمان مناسب می‌باشد. اما به علت شباهت به سایر بیماری¬ها، تشخیص سخت ‌مانده و با وجود مطالعات بسیار اتفاق نظر در انتخاب درمان وجود ندارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی بیماران دچار پارگی مری مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تابعه شهرستان بابل (بیمارستان‌های آیت‌اله روحانی و شهید بهشتی) از لحاظ عوامل بالینی، نوع درمان و عوارض آن در طی سال‌های 1394-1381 می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی تمام بیماران دچار پارگی مری که در بیمارستان‌های تابعه شهرستان بابل از سال 1394-1381 بستری شده¬اند، مورد بررسی قرار گرفتند. معیار ورود به این مطالعه تمامی بیماران دچار پارگی مری به دلایل مختلف می-باشند. معیار خروج عدم دسترسی به پرونده بیماران می¬باشد. تشخیص براساس شرح حال، سابقه پزشکی، مطالعات بالینی و اطلاعات پاراکلینیک شامل رادیولوژی می‌باشد. پرونده بیماران از بایگانی بیمارستان استخراج شده و اطلاعات بیماران در قالـب فـرم چک ‌لیست وارد شد. اطلاعـات در نرم¬افـزار 16V SPSS با آزمـون¬های آماری تی تست و کای دو مـورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از 1381 تا 1394، 27 بیمار با پارگی مری وارد مطالعه شدند که 17 نفر 63% بیماران با تأخیر 24 ساعت درمان شدند. بیشترین علت پارگی جسم خارجی 18 مورد 7/66% و سپس ایاتروژنیک 4 مورد 8/14% و بیشترین علامت بدو مراجعه درد قفسه سینه 14 مورد 9/51% و دیسفاژی 13 مورد 1/48% و بیشترین درمان انتخابی اول در 11 مورد 7/40% ترمیم اولیه و سپس کانسرواتیو 10 مورد 37% بود. تنها یک مورد مرگ و میر 7/3% وجود داشت که بیمار 10 روز بعد از شروع علایم مراجعه کرده بود و دچار عارضه فیستول آئورتوازوفاژیال شده بود. نتیجه‌گیـری: در این مطالعه علت اصلی مرگ و میر، عارضه پارگی مری به علت تأخیر در درمان مراجعه دیرهنگام بیماران بوده و انتخاب درمان مناسب با توجه به شرایط بیمار‌ (فاصله بین شروع علایم و زمان مراجعه، محل پارگی، علت پارگی علایم بالینی بیماران وپاتولوژی زمینه¬ای مری) بوده است.


کلمات کلیدی به فارسی:
پارگی مری، تشخیص به موقع، درمان کانسرواتیو، ترمیم اولیه


نویسندگان این مقاله:
دکتر نوین نیک بخشنویسنده اصلیnovinsu@hotmail.com
دکتر عسکری نورباراننویسنده فرعی
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعی
دکتر یاسر اصغرینویسنده فرعی
دکتر حصل یلمهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور