نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 97
عنوان به فارسی: ترمیم شکاف کام وسیع یا فیستول کام مقاوم به درمان با فلپ آزاد رادیال ساعد: نتایج ده ساله در 17 بیمار

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 19 تا صفحه: 28      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: شکاف کام (Cleft Palate) شایعترین ناهنجاری مادرزادی کرانیوفاشیال بوده و تقریباً یک مورد در هر 2000 تولد زنده اتفاق می¬افتد. در اغلب این بیماران از بافت¬های موضعی و منطقه¬ای داخل دهان برای ترمیم آن استفاده می¬شود. با این همه در موارد شکاف وسیع یا فیستول¬های بزرگ و یا عود کرده، این روش¬ها کافی نبوده و نیاز به انتقال فلپ¬های آزاد است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته نگر در بیمارستان حضرت فاطمه(س) پرونده هفده بیمار با شکاف یا فیستول کام که با فلپ آزاد درمان شده بودند، بررسی شد. اطلاعات شامل سن، جنس، علت عمل جراحی، نوع فلپ منتقل شده، شریان و ورید گیرنده آناستوموز، وسعت فلپ منتقل شده، نوع انتقال از نظر پری لامینیت یا با گرافت، نتیجه اولیه، عوارض دراز مدت، تأثیر روی ورود مواد غذایی به بینی و مشکلات تکلم جمع آوری شدند. داده¬ها با نرم افزار SPSS ویرایش 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بـا استفاده از آمار توصیفی آنالیز شدند. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 540/13± 705/15 (54-3 سال) بود. 10 نفر (60%) از بیماران مـرد و 7 نفـر (40%) زن بودند. 8 بیمار (47%) به علت شکاف کام وسیع [Wide Cleft Palate (WCP)]، 7 نفر (41%) از بیماران به علت فیستول کام عـود کرده [Palatal Fistula (PF)] و یک نفر (6%) از بیماران به علت نقص وسیع کام ناشی از رزکسیون تومور و یک نفر (6%) به علت نقص وسیع کام به دنبال عفونت قارچی موکورمایکوسیس با بیماری زمینه¬ای دیابت کاندید انتقال فلپ آزاد شدند. همه فلپ¬ها زنده ماندند و نکروز کامل یا پارشیل فلپ دیده نشد. ورود غذا به بینی Nasal Regurgitation در همه بیماران به جز سه نفر درمان شد و کیفیت تکلم [Velopharyngeal Insufficiency (VFI)] بهبودی نشان داد. نتیجه‌گیـری: فلپ رادیال ساعد یکی از بهترین انتخاب¬ها برای پوشش نقایص کام در بیماران با شکاف کام وسیع یا فیستول مقاوم به درمان می¬باشد. در مطالعه ما موفقیت فلپ صد در صد هر چند در حدود 18 درصد بیماران عارضه عدم ترمیم کامل مشاهده شد. مهمترین عیب این فلپ اثرات نازیبا شدن و اسکار ساعد است که باید در مقابل مزایای زیاد آن قرار داده شده و تصمیم¬گیری شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
فلپ آزاد، شکاف کام، فیستول کام


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمدجواد فاطمینویسنده اصلیmjfatemi41@gmail.com
دکتر عباس کاظمی آشتیانینویسنده فرعی
میترا نیازینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور