نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 97
عنوان به فارسی: اثر بخشی تعداد لوله سینه ای و نحوه خارج کردن آن پس از توراکوتومی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 29 تا صفحه: 35      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در حال حاظر بر اساس کتب مرجع در پایان بیشتر اعمال جراحی توراکس دو عدد لوله سینه در قدام و خلف جهت درناژ هوا و مایع تعبیه می¬شود. با توجه به گسترش جراحی توراکس و پیشرفت¬های حاصله ضرورت تعبیه دو لوله سینه¬ای و مقایسه آن با تعبیه تنها یک لوله بررسی شـده و همچنین به مقایسه خارج کردن لوله سینه¬ای در دم عمیـق با بازدم عمیق پرداخته خواهد شد. مواد و روش‌ها: تعداد 43 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان¬های ارتش طی سال¬های 95 تا 97 که مورد توراکوتومی قرار گفته بودند به صورت راندوم مورد تعبیه یک لوله سینه¬ای و یا دو لوله سینه¬ای قرار گرفتند. مدت زمان بستری، میزان درد و افیوژن مجدد مایع پس از ترخیص مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین خارج کردن لوله سینه¬ای در 22 بیمار در حالت دم عمیق انجام شده و 21 بیمار بعدی در حالت بازدم عمیق صورت گرفت. یافته‌ها: 43 بیمار با محدوده سنی 14 تا 72 سال که شامل 27 (63 درصد) مرد و 16 (27 درصد) زن بودند، وارد مطالعه شد. اعمال جراحی شامل 21 مورد دکورتیکاسیون، 14 مورد کیست هیداتید، 3 مورد لوبکتومی و 5 مورد پنوموتوراکس خودبخودی بودند. برای بیماران به صورت یک در میان 2 لوله سینه¬ای و یا یک لوله تعبیه شد. میزان درد و مدت زمان بستری در گروه داری یک لوله سینه¬ای و همچنین رضایت بیمار به صورت معنی¬داری کمتر بود (005/0 P


کلمات کلیدی به فارسی:
لوله سینه ای، توراکوتومی، افیوژن ریوی، پنوموتوراکس


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید امیر موسویاننویسنده اصلی
دکتر امیرحسین ناصرینویسنده فرعیah.nasarin@gmail.com
دکتر سام مسلمینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور