نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 97
عنوان به فارسی: کاربرد مدل بیماری - مرگ برای مخاطرات نیمه‎رقابتی در تحلیل داده‎های سرطان معده

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 43 تا صفحه: 53      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در مطالعات سرطان، گاهی پیشامدها نیمه‎رقابتی هستند. در این حالت، هر بیمار بیش از یک پیشامد را تجربه می‎کند و تنها یکی از آن پیشامدها برای وی پیشامد پایانی است (برای مثال، مرگ) و با رخداد سایر پیشامد¬های غیرپایانی (برای مثال، عود بیماری) رقابت می‎کند. این مطالعه با هدف تعیین اثر عوامل خطر روی زمان عود، زمان مرگ بدون عود و زمان مرگ پس از عود بیماران مبتلا به سرطان معده با استفاده از مدل بیماری - مرگ انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه هم¬گروه تاریخی بود که در آن از داده¬های 200 بیمار مبتلا به سرطان معده، مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سال¬های 1382 تا 1386، استفاده شد که تا سال 1388 پیگیری شدند. برای تحلیل داده¬ها از مدل بیماری - مرگ، با و بدون شکنندگی مشترک و با فرض نیمه مارکف، استفاده گردید. آنالیز داده‎ها با استفاده از نرم افزار 3-4-3 R انجام شد. یافته‌ها: 61 نفر (5/30 درصد) از افراد مورد مطالعه دارای عود، 71 نفر (5/35 درصد) مرگ، 27 نفر (13 درصد) عود و مرگ، 34 نفر (17 درصد) عود بدون مرگ و 44 نفر (22 درصد) مرگ بدون عود داشتند. در تحلیل چند متغیره، فاصله‎های اطمینان به‎دست آمده نشان دادند که متغیر تعداد غدد لنفاوی روی زمان عود، متاستاز روی زمان مرگ بدون عود و مرحله بیماری روی زمان مرگ پس از عود اثر معنی‎دار داشتند. نتیجه‌گیـری: برآورد اثر متغیرها در مراحل مختلف متفاوت بدست آمد. به ‎عبارتی، اثر عوامل خطر روی زمان مرگ بیماران قبل و بعد از پیشامد عود متفاوت بود. بنابراین پیشامد عود به‎ عنوان یک پیشامد میانی مهم تلقی شده و باید مورد توجه درمان‎گران قرار گیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
مخاطرات نیمه رقابتی، مدل بیماری - مرگ، عود، سرطان معده


نویسندگان این مقاله:
محمد امین فرجینویسنده اصلی
دکتر مهدی رهگذرنویسنده فرعی
دکتر نادر روشننویسنده فرعی
دکتر اکبر بیگلریاننویسنده فرعیabiglarian@uswr.ac.ir
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور