نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز و زمستان 98
عنوان به فارسی: مقایسه نمره اختلالات اضطرابی و افسردگی قبل و بعد از عمل جراحی Awake Craniotomy در بیماران مبتلا به گلیومای مغزی در سال 1397

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 9 تا صفحه: 17      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: گلیوم¬های مغزی شایعترین تومورهای بدخیم اولیه مغز را تشکیل می¬دهند. اختلالات و تظاهرات روانپزشکی یکی از عوارض شایع در این بیماران است. امروزه عمل Awake Craniotomy (AC) نسبت به کرانیوتومی با بیهوشی عمومی برای حداکثر میزان برداشت امن تومور در درمان بیمارانی که مکان تومور در مناطق حساس مغز قرار دارد، ارجح است. در این مطالعه قصد داریم میزان سطح اضطراب و افسردگی بیماران را قبل و بعد از عمل جراحی AC بررسی کنیم. مواد و روش‌ها: تعداد 28 بیمار مبتلا به گلیوم¬های مغزی ( = 39.25±11.09, 78.5% Male vs. 21.5% Femaleمیانگین سن) که کاندید عمل جراحی AC بودند، وارد این مطالعه شدند. تمامی بیماران دو روز قبل و نیز یک و شش ماه پس از عمل جراحی با کمک پرسشنامه HADS مورد ارزیابی اختلالات اضطرابی و افسردگی قرار گرفتند. بیماران به 2 گروه مضطرب / غیر مضطرب و نیز افسرده / غیر افسرده بر اساس نمره HADS قرار گرفتند (مضطرب / افسرده HADS≥8 =). تمامی اطلاعات دموگرافیک، پاتولوژی، مقدار برداشت تومور و کموتراپی / رادیوتراپی از روی پرونده بیمار ثبت گردیده است. یافته‌ها: میـزان اضطراب و افسـردگی قبل از عمل جراحی به ترتیب در 50% و 25% بیماران مشاهده گردید. به طور کلی میزان نمره اضطـراب میـان قبل از عمل با پیگیری یک ماهه (P-value: 099) و شش ماهه (P-value: 0.26) و نیز یک ماه با شش ماه (P-value: 0.42) تفاوت معناداری ندارد. همچنین میزان نمره افسردگی میان قبل از عمل با پیگیری یک ماهه (P-value: 0.79) و شش ماهه (P-value: 0.95) و نیز یک ماهه و شش ماهه (P-value: 0.98) تفاوتی چشمگیری ندارد. میزان اضطراب (Mean HADS= 11.5 vs. 6.68, P < 0.001) و نیز میزان افسردگی قبل از عمل جراحی (Mean HADS=10.17 vs.3.45, P: 0.001) در بین خانم¬ها به طور معناداری از آقایان بالاتر است. به علاوه مشاهده گردید که میزان اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران با گلیوم درجه بالا به طور معناداری از بیماران با گلیوم درجه پایین بالاتر است (Mean HADS=9.47 vs. 5, P: 0.017) اما تفاوت معناداری میان میزان نمره افسردگی در بین این دو گروه از لحاظ آماری وجود ندارد (Mean HADS=5.65 vs. 3.73, P: 0.30). نتیجه‌گیـری: در این مطالعه نشان داده شد که هرچند میزان اضطراب و افسردگی پس از عمل جراحی به ترتیب کاهش و افزایش می¬یابد، اما به لحاظ آماری تفاوتی میان میزان نمره اضطراب و افسردگی قبل و بعد از عمل وجود ندارد.


کلمات کلیدی به فارسی:
گلیوم های مغزی، اختلالات اضطرابی، افسردگی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد رحمانینویسنده اصلی
دکتر کسری هندینویسنده فرعی
حمیده عجمنویسنده فرعی
دکتر محمد اربابینویسنده فرعی
دکتر امیرحسین روحی لاریجانینویسنده فرعی
دکتر مصطفی فرزیننویسنده فرعی
دکتر رضا شریعت محررینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور