نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز و زمستان 98
عنوان به فارسی: مقایسه نتیجه پاتولوژی در FNA و جراحی در بیماران با ندول سرد تیروئید در بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1393

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 18 تا صفحه: 25      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تشخیص دقیق و به موقع بدخیمی¬های تیروئید نقش بسزایی در اتخاذ تدابیر درمانی و بهبود پیش آگهی بیماران دارد. لذا در این مطالعه به مقایسه نتیجه پاتولوژی در FNA و جراحی در بیماران با ندول سرد تیروئید پرداختیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مشاهده¬ای که به صورت یک بررسی تحلیلی - مقطعی از نوع دیاگنوستیک انجام شد، تعداد 100 نفر از بیماران با ندول سرد تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند و نتیجه پاتولوژی در FNA و جراحی در بیماران مذکور مقایسه گردید. یافته‌ها: در این مطالعه مشاهده گردید که ارتباط آماری معناداری بین نتیجه پاتولوژی در FNA و نتیجه پاتولوژی نمونه به دست آمده از جراحی وجود داشت (P = 0.0001) و حساسیت FNA در قیاس با بررسی نمونه پاتولوژی حاصل از جراحی 9/98 درصد و ویژگی آن 4/71 درصد بود. نتیجه‌گیـری: در انتها بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می¬شود که FNA حساسیت بالا و ویژگی متوسطی در تشخیص نوع ضایعه در بیماران با ندول سرد تیروئید دارا می¬باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ندول سرد تیروئید، FNA، تشخیص


نویسندگان این مقاله:
دکتر محسن اشراقینویسنده اصلیmohseneshraghi@ymail.com
دکتر عنایت اله نورینویسنده فرعی
دکتر علی عبداللهینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور