نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز و زمستان 98
عنوان به فارسی: بررسی و تحلیل شیوع آسیب های الکتریکی در مکان های عمومی در سالهای 1391 تا 1395 در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 26 تا صفحه: 32      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آسیب الکتریکی مخربترین نوع سوختگی به حساب می¬آید. فراوانی آسیب الکتریکی در مکان¬های عمومی را می-توان شاخصی از میـزان ایمنی کاربرد انرژی الکتریکی در جامعه به حساب آورد؛ این اتفاق می¬تواند احساس ناایمنی وسیعی را در جامعه ایجـاد کند. هـدف از طراحی این مطالعه تحقیـق بر روی الگوی آسیب الکتریکی در مکان¬های عمومی در شمال شرق ایران بوده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطـعی، همه سوختگی¬های الکتریکی پذیرش شده در همه بخش¬های بستری (شامل سوختگی، قلب، ارتوپدی، کودکان و ...) بیمارستان امام رضا واقع در شهر مشهد (شمال شرق ایران) در سال¬های 1391 تا 1395 بر اساس مکان وقوع حادثه دسته¬بندی شدند. سپس آسیب¬های الکتریکی در مکان¬های عمومی وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران، نوع جریان الکتریسیته، جزئیات حادثه و پیامد نهایی آسیب، از پرونده بیماران استخراج شد و با استفاده از مصاحبه تلفنی نواقص آن برطرف گردید. تحلیل یافته¬ها با استفاده از آمار توصیفی (شاخص¬های مـرکزی و پراکندگی) و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام گردید. یافته‌ها: از 258 مورد آسیـب الکتریکی 50 مورد آن (4/19%) در مکان¬های عمـومی رخ داده بود و بیش از نیـمی از موارد آن (27/54%) ولتـاژ بالا بود. 21 مورد (42%) از آسیب دیدگان کودک بودند. مهمترین عامل زمینه¬ساز وقوع حادثه بالا رفتن از دکل برق یا تیر چـراغ برق (19 مـورد، 38%) و نقص در سیم¬کشی وسایل برقی (16 مورد، 32%) بود. مهمترین دلایل اقـدامی که منجر به آسیب الکتریکی شده، کنجکاوی کودک (15 مورد، 30%)، اقدامات غیر قانونی از قبیل سرقت کابل برق و برق دزدی (11 مورد، 22%)، فعالیت¬های روزمره (8 مورد، 16%) و کبوتر بازی (6 مورد، 12%) بوده است. 6 مورد (12%) مرگ و 22 مورد قطع عضو در بین بیماران اتفاق افتاد. نتیجه‌گیـری: ایمنی شبکه توزیع برق در کشور ما پایین است و باید سیاست¬های مناسبی برای ممانعت از دسترسی آسان به خطوط انتقال برق صورت گیرد و معاینه دوره¬ای ایمنی سیم کشی برق مکان¬های عمومی ممکن است میزان آسیب¬های الکتریکی در مکان¬های عمومی را کاهش دهد.


کلمات کلیدی به فارسی:
آسیب الکتریکی، مکان های عمومی، دکل برق، تیر چراغ برق


نویسندگان این مقاله:
دکتر علی احمد آبادینویسنده اصلیahmadabadia@mums.ac.ir
دکتر مجید خادم رضائیاننویسنده فرعی
زینب خدادادینویسنده فرعی
دکتر سید حمید صالحینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور