نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 97
عنوان به فارسی: بررسی ویژگیهای دموگرافیکی و بالینی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل حد فاصل سال های 1382-1396

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 24 تا صفحه: 29      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: عوارض عفونی ناشی از تزریق عضلانی در ناحیه گلوتئال همچنان بطور چشمگیری دیده می¬شود و از این میان آبسه محل تزریق با توجه به ضرورت احتمالی درمان جراحی از اهمیت برخوردار است. فاکتورهای مختلفی در ایجاد آبسه در محل تزریق ناحیه گلوتئال وجود دارد که هدف از انجام این مطالعه بررسی و شناخت عامل¬های خطر بروز آبسه¬های محل تزریق جهت پیشگیری از بروز آن می¬باشد. مواد و روش‌ها: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی¬های دموگرافیکی و بالینی کلینیکی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال انجام گرفت. 125 بیمار که بین سال¬های 82-1396 در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل به دلیل آبسه گلوتئال در محل تزریق قبلی تحت انسزیون و درناژ آبسه قرار گرفته بودند، وارد مطالعه قرار شدند. داده¬ها شامل ویژگی¬های دموگرافیکی بیماران، نوع داروی تزریقی، کشت آبسه جمع¬آوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 آنالیز آماری شد. متغیرهای پیوسته به صورت میانگین و انحراف معیار و متغیرهای گسسته به صورت درصد و فراوانی بیان شد. یافته‌ها: از 125 مورد بیمار مورد مطالعه، 48 نفر (4/38%) مرد و 67 نفر (6/53%) زن بودند. 40 (32%) نفر از بیماران شاخص توده بدنی (BMI) کمتر یا مساوی 30 و 85 (68%) نفر نیز شاخص توده بدنی بالای 30 داشتند. از میان داروها، NSAIDS بیشترین داروی تزریق شده بود. مدت بستری بیماران پس از جراحی بین 1 تا 3 روز بوده و متوسط زمان بهبود زخم 15 روز و با انحراف معیار 3 روز بود. نتیجه‌گیـری: در این مطالعه جنس مونث و چاقی 2 عاملی بودند که بیشترین همراهی را با بروز آبسه¬های محل تزریق داشتند. توجه بیشتر در انجام تکنیک مناسب و انتخاب سایز سوزن تزریق متناسب با هر بیمار از عواملی است که می¬تواند باعث پیشگیری از بروز آبسه محل تزریق گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
آبسه، ناحیه گلوتئال، تزریق عضلانی


نویسندگان این مقاله:
دکتر ابوالحسن علیجانپورنویسنده اصلی
دکتر مجید کلباسینویسنده فرعیdr-m.kalbasi@outlook.com
دکتر رامین کفشگرینویسنده فرعی
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور