نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 97
عنوان به فارسی: مصرف فرآورده های خونی در زنان بستری در بیمارستان آموزشی زنان و زایمان رشت طی سالهای 1390 الی 1393

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 55 تا صفحه: 62      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: با وجود آنکه مصرف فراورده¬های خونی در بیماران زنان و مامایی حیات بخش است، استفاده غیرمنطقی از آن هزینه بر بوده و می¬تواند طیفی از عوارض ناخواسته را به دنبال داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی مقدار مصرف فرآورده¬های خونی در بیماران زنان و مامایی و ارزیابی مقدار درخواست و مصرف سلول قرمز خونی می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی و گذشته¬نگر، از ابتدای فروردین 1390 تا ابتدای فروردین 1393، وضعیت مصرف فرآورده¬های خونی در 1214 زن بستری در بیمارستان آموزشی زنان و زایمان الزهرا (س) رشت تحت بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع¬آوری شده شامل مشخصات زمینه¬ای زنان، علت بستری، هموگلوبین و هماتوکریت پیش از تزریق خون و نوع و تعداد فرآورده خونی تزریق شده با نرم افزار SPSS نسخه19 تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: از مجموع 10824 واحد سلول قرمز خونی درخواست و کراس مچ شده، تنها 2804 واحد آن (26%) به بیماران تزریق گردید. نسبت کراس مچ به تزریق سلول قرمز خونی، 9/3 بوده و میانگین هموگلوبین و هماتوکریت پیش از دریافت سلول قرمز خونی در بیماران به ترتیب G/DL 7/1 ± 3/8 و % 8/4 ± 4/27 گزارش شد. 25 درصد بیماران تنها یک واحد سلول قرمز خونی دریافت نمودند. نتیجه‌گیـری: با توجه به بالا بودن نسبت کراس مچ به تزریق خون و شاخص¬های خونی تزریق سلول قرمز خونی، به نظر می¬رسد که درخواست و مصرف فرآورده¬های خونی بیش از مقدار لازم انجام گرفته و بررسی دقیق¬تر علل آن جهت ارائه راهکارهای بالینی مناسب ضروری به نظر می¬رسد.


کلمات کلیدی به فارسی:
تزریق خون، مامایی، زنان


نویسندگان این مقاله:
دکتر مریم اصغرنیانویسنده اصلی
دکتر صدیقه پاک سرشتنویسنده فرعی
دکتر فاطمه روجائینویسنده فرعیf.rojayi@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور