نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 1400
عنوان به فارسی: بررسی و مقایسه پیامد یک ساله استفاده از آنالوگ طولانی اثر سوماتواستاتین و جراحی مجدد در بیماران آکرومگالی عود کرده و بهبود نیافته مراجعه کننده به کلینیک چند تخصصی هیپوفیز بیمارستان سینا در سالهای 1392-1397

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 11 تا صفحه: 21      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در بیماران آکرومگال تازه شناخته شده، مقالات متعددی جهت بررسی دو روش آنالوگ سوماتواستاتین و جراحی مجدد موجود می¬باشند، اما در موارد آکرومگالی عود کرده و بهبود نیافته مطالعات اندکی انجام شده است. هدف این طرح مقایسه پیامد یکساله روش¬های جراحی و استفاده از آنالوگ طولانی اثر سوماتواستاتین در بیماران آکرومگالی عود کرده و بهبود نیافته می¬باشد. مواد و روش‌ها: این یک مطالعه همگروهی تاریخی (کوهورت هیستوریکال) است. جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به آکرومگالی عود کرده و آکرومگالی بهبود نیافته مراجعه کننده به کلینیک هیپوفیز بیمارستان سینا بین سال¬های 97-92 می¬باشد. به تمام بیماران فوق دو روش درمانی جراحی مجدد و درمان مدیکال (آنالوگ سوماتواستاتین) ارائه شد. هر دو روش برای تمام بیماران این مطالعه مناسب بوده و هیچ کدام کنترااندیکاسیون مطلق نداشته‌اند، در مورد اینکه روش جراحی روش درمان ارجح است توضیح داده شد. بر حسب خواست بیماران روش درمانی انتخاب گردید. بیماران در بازه¬های زمانی منظم (3، 6 و 12 ماه) تحت بررسی قرار گرفته و پاسخ درمانی آنها مورد مقایسه قرار گرفت (IGF1، OGTT-GH، GH، MRI هیپوفیز و میدان دید). داده‌های کمی با تی – تست و داده‌های کیفی با آزمون کای اسکوار توسط نرم افزار SPSS 26 مقایسه شدند. یافته‌ها: در گروه جراحی با 14 بیمار، تعداد ماکروآدنوم‌ها 6 عدد (43%) و میکروآدنوم‌ها 8 عدد (57%) بودند، بهبودی کل در 8 نفر (57%) و پیامد مطلوب در 9 نفر (64%) مشاهده گردید. در گروه دارویی با 16 بیمار، میزان بهبودی در 10 نفر (62%) از افراد گزارش شد که از این تعداد 8 بیمار میکروآدنوم و 2 نفر ماکروآدنوم بودند. پیامد مطلوب در 4 نفر از افراد (25%) گزارش شد. پیامد مطلوب با اختلاف معناداری (030/0 =P-value ) در گروه جراحی بیشتر مشاهده شد. نتیجه‌گیـری: در موارد آکرومگالی مونوهورمونال خالص غیرمتاستاتیک عود کرده و بهبود نیافته که توده قابل شناسایی و قابل دسترسی جـراحی در تصویربرداری دارند به نظر می‌رسد، درمان جراحی به عنوان روش انتخابی بهتر باشد و این مطلب نیازمند بررسی بیشتر با مطالعات دارای حجـم نمونه بالاتر و دوره پیگیری بیشتر است. در مواردی که ترجیح بیمار درمان دارویی است و یا ریسک جراحی بالا بوده یا دستـرسی به تومور امکان‌پذیر نیست توصیه به درمان دارویی با آنالوگ¬های سوماتواستاین قابل انجام است.


کلمات کلیدی به فارسی:
آکرومگالی، آنالوگ سوماتواستاتین، جراحی مجدد، آدنوم، هیپوفیز


نویسندگان این مقاله:
دکتر سعید دلفاردینویسنده اصلی
دکتر پیمانه حیدریاننویسنده فرعی
دکتر کوروش کریمی یارندینویسنده فرعی
دکتر محمد شیرانینویسنده فرعی
دکتر عباس امیرجمشیدینویسنده فرعیabamirjamshidi@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور