نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار ۹۸
عنوان به فارسی: بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر شاخص‌ توده بدنی، اندازه دور کمر و باسن و میزان عزت‌ نفس در زنان چاق متقاضی جراحی زیبایی شکم

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 41 تا صفحه: 49      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر با توجه به شیوع روزافزون اختلال چاقی و پیامدهای ناشی از آن، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کوتاه‌ مدت بر کاهش اندازه شاخص توده بدنی، اندازه کمر و باسن و افزیش عزت نفس در زنان مبتلا به چاقی و متقاضی جراحی زیبایی شکم برای جایگزینی درمان شناختی - رفتاری به جای استفاده از جراحی¬های زیبایی غیر ضروری است. مواد و روش‌ها: روش آماری پژوهش حاضر طرح تحلیل اندازه¬های مکرر با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه مراجعه‌کنندگان دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 30 به متخصص جراحی عمومی و زیبایی برای جراحی زیبایی شکم شهر اصفهان بودند که برای شرکت در پژوهش از آن‌ها دعوت به عمل آمد. از بین این افراد 30 نفر که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به ‌منظور اندازه‌گیری متغیرهای مورد نظر این پژوهش شامل شاخص توده بدنی، دور کمر، دور باسن و عزت ‌نفس، به ترتیب از ابزارهای ترازو، متر و مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ (1965) استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل اندازه-های مکرر و آزمون¬های تعقیبی با استفاده از نرم‌افزار 23 SPSS مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی‌داری 05/0 P


کلمات کلیدی به فارسی:
درمان شناختی - رفتاری، عزت‌نفس، شاخص‌های تن‌سنجی


نویسندگان این مقاله:
علیرضا بابادینویسنده اصلی
دکتر محمدباقر کجبافنویسنده فرعیm.b.kaj@edu.ui.ac.ir
دکتر ابوالقاسم نورینویسنده فرعی
دکتر محمدرضا عابدینویسنده فرعی
دکتر کیوان دارندگاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور