نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار ۹۸
عنوان به فارسی: مقایسه تولید علم جامعه جراحی ایران در پایگاه‌های استنادی اسکوپوس و وب آو ساینس طی سال‌های 2000-2017

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 29 تا صفحه: 39      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: علم محصول کنجکاوی، تفکر، تعقل، خرد و تجربه¬های فردی و گروهی است و تمام ملّت¬های جهان در تولید آن نقش دارند. در سال¬های اخیر نیز تولیدات علمی حوزه¬های مختلف از جمله حوزه جراحی توسط سازمان¬ها و پایگاه¬های مختلفی از جمله ISI و اسکوپوس و در داخل ISC مورد سنجش و ارزیابی قرار می¬گیرد. از این رو نتایج این سنجش¬ها می¬تواند راهنمای عملی در اختیار دست اندرکاران، نویسندگان و صاحبان نشریات علمی قرار دهد تا به تقویت نقاط ضغف خود مبادرت ورزند. هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه تولید علم جامعه جراحی ایران در سال‌های 2000 تا پایان سال 2017 با استفاده از دو پایگاه استنادی اسکوپوس و وب آو ساینس است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - پیمایشی می‌باشد که با رویکرد علم‌سنجی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی با استفاده از پایگاه-های استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس طی سال‌های 2000-2017 می‌باشد. روش کار بدین طریق بوده است که با محدود کردن کلید واژه Surgery در گزینه Topic و محدود کردن آن به Iran جستجو صورت گرفت. همچنین با استفاده از گزینه موتور تحلیل تعبیه شده بر روی پایگاه و دانلود و ذخیره داده¬ها به فرمت Tab Limited و انتقال آن به نرم افزار اکسل، تجزیه تحلیل مرتبط با هر یک از سوالات تحقیق انجام شد و جداول و نمودارهای مورد نظر ترسیم گردید. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که هاشمی با تولید 95 رکورد در پایگاه وب آو ساینس و 132 رکورد در پایگاه اسکوپوس پژوهشگـر برتر حـوزه شناخته شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با بیشترین میزان تولید در هر دو پایگاه پرتولیدترین سازمان حـوزه جـراحی می‌باشد. بررسی نشریات نشان داد نشـریه Iranian Red Crescent Medical Journal با 177 رکـورد در پایگاه وب آو ساینس و نشریه Journal of Isfahan Medical School با 304 رکورد در پایگاه اسکوپوس نشریات برتر حـوزه جراحی هستند. پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی بیشتر تولیدات خود را در پایگاه وب آو ساینس با موضوع "General Internal Medicine" و در پایگاه اسکوپوس با موضوع "Medicine" منتشر ساخته‌اند. از دیگر بررسی‌های پژوهش حاضر شناسایی کشورهای همکار ایران در تولیدات علمی حوزه جراحی بود که مشخص شد پژوهشگران ایرانی بیشترین تولیدات علمی خود را در هر دو پایگاه مورد بررسی، با پژوهشگرانی از کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلیس به انجام رسانده‌اند. نتیجه‌گیـری: نتایج پژوهش نشان داد روند انتشار تولیدات حوزه جراحی در دو پایگاه به صورت صعودی در جریان است. همچنین نویسندگان شاخص در هر دو پایگاه در رتبه¬های اول تا سوم قرار دار¬ند. هر چند تعداد آنها در هر دو پایگاه با هم متفاوت می¬باشد. همچنین نتایج نشان داد که پژوهشگران این حوزه در دو پایگاه، تولیدات علمی خود را در مجلات مختلفی منتشر می¬نمایند و تولیدات علمی خود را به مجلاتی خاص محدود نکرده¬اند.


کلمات کلیدی به فارسی:
علم‌سنجی، تولید علم، وب آو ساینس، اسکوپوس


نویسندگان این مقاله:
دکتر رحیم علیجانینویسنده اصلیalijanir@pnu.ac.ir
فرزانه خلیلینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور