نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار و تابستان 99
عنوان به فارسی: شرایط قانونی معافیت پزشک از مسئولیت ناشی از سوء درمان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 104 تا صفحه: 115      

خلاصه به فارسی:
هرچند درمان بیماری از طریق پزشکی یکی از ضروریت¬های زندگی اجتماعی است، لکن قانون¬گذار در مواردی پزشک را ضامن خساراتی دانسته که در ضمن درمان به بیمار وارد می‌شود. قانون¬گذار به منظور کمک به درمان و پیشگیری از اینکه مسئولیت مانعی در جهت درمان نباشد، شرایطی را در نظر گرفته که در صورت رعایت آنها پزشک مسئول خساراتی که در نتیجۀ درمان ایجاد می‌شود نیست. پاره‌ای از درمان‌ها علی‌رغم اینکه برای بیمار ضروری هستند، لکن به واسطۀ اینکه پزشک در انجام آنها مقررات فنی و یا قانونی را رعایت نکرده، سوء درمان محسوب شده و از این طریق بیمار متحمل خساراتی می‌شود. در حقوق ایران، در صورتی که پزشک در درمان درست رفتار نکرده و سوء درمان داشته باشد، مطابق با قواعد عمومی مسئولیت، مسئول جبران خسارات وارده به بیمار می‌‌باشد. لکن شرایطی وجود دارد که در صورت رعایت آنها، ولو پزشک در درمان رعایت مقررات یا موازین را نکرده باشد و سوء درمان داشته باشد، پزشک مسئول نیست. در این پژوهش هدف مطالعۀ شرایط قانونی معافیت پزشک از مسئولیت ناشی از سوء درمان است. بر اساس نتایج آن در صورت‌ مشروعیت عمل جراحی و طبی،‌ اذن به درمان، فقدان تقصیر و اخذ برائت در صورت ورود خسارت پزشک مسئول نیست.


کلمات کلیدی به فارسی:
سوء درمان، عمل جراحی،‌ اذن درمان،‌ اخذ برائت،‌ علل موجهه جرم،‌ تمامیت جسمانی


نویسندگان این مقاله:
دکتر مهرانگیز روستائینویسنده اصلیm.rostaie@gmail.com
دکتر سید سجاد کاظمینویسنده فرعی
دکتر رسول احمدی فرنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور